Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Minst en av fem blir seksuelt trakassert

Minst én av fem som jobber i hotell- og restaurantbransjen og i helse- og omsorgstjenester blir seksuelt trakassert. - Vi trenger klarere regler, sier forbundssekretær Hege Espe i Fellesforbundet til Klassekampen.

Espe mener et tydeligere verktøy i arbeidsmiljøloven er det som trengs mot denne typen problemer. Klassekampen har skrevet om forholdene spesielt innenfor hotell og restaurantområdet, og den undersøkelsen som FAFO har foretatt.

- I mange tilfeller er det gjerne nærmeste leder, en lokal ansatt man ikke tør stå opp mot. Det er en bransje med mange utenlandske arbeidstakere som er vant med en annen respekt for ledere enn vi har her i Norge. Derfor er det et viktig arbeidsgiveransvar å lage systemer både for å fange opp når fulle kunder på bar eller julebord trakasserer, eller om det er sjefen som klenger seg på deg på kjøkkenet eller i et kott, sier Espe.

Ingen har full oversikt over omfanget av seksuell trakassering på jobben, men Statens arbeidsmiljøinstitutt har i tidligere undersøkelser anslått at rundt fem prosent av arbeidere opplever det. Det kan være store mørketall, men det er uansett langt unna omfanget i de to bransjene Fafo har gransket. I begge bransjene er et stort flertall av dem som blir trakasserte, kvinner. Det er noe større omfang i hotell- og restaurantbransjen enn i helse og omsorg, men det finnes også en viktig likhet:

I begge bransjene er det kunder eller brukere som står for mesteparten av den fysiske trakasseringen. Blant hotell- og restaurantansatte oppgir 54 prosent av dem som har blitt trakassert, at kunder trakasserer, mens i helse og omsorg sier 84 prosent at brukere trakasserer.

Derimot er fysisk trakassering fra kolleger og sjefer betydelig mer utbredt blant hotell- og restaurantansatte. 43 prosent av de trakasserte oppgir at kolleger trakasserer, og 26 prosent oppgir at sjefen trakasserer. I helse og omsorg er tilsvarende tall 18 og 5, skriver Klassekampen.