Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Nye og spennende muligheter for norsk sokkel

Samarbeidsarenaen Konkraft starter prosjektet "Konkurransekraft –norsk sokkel i endring". Målet er å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og konkurransekraft for olje- og gassnæringen. –Dette styrker samarbeidet mellom operatører og leverandører, og jeg er glad for at en samlet næring og myndighetene står sammen i dette viktige arbeidet, sier forbundsleder Jørn Eggum.

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.
Tidligere konsernsjef i Kongsberg Gruppen ASA, Walter Qvam, vil lede arbeidet. Fellesforbundets Atle Tranøy, som er konserntillitsvalgt i Aker ASA, deltar i utvalget.
-Den norske olje- og gassnæringen er ikke bare den viktigste økonomiske bærebjelken i vår velferdsstat, den er også den tyngste kompetanse-, teknologi og innovasjons-”fabrikken” i Norge. Vi må som samfunn forvalte denne fantastiske posisjonen godt i tiårene som kommer. Den globale energi-, klima- og teknologi-utviklingen gir oss nå et mulighetsvindu til å styrke konkurransekraften til norsk sokkel. Med dette initiativet tar olje- og gassnæringen fatt på det som kan bli en ny industrialisering, både i og fra olje- og gassnæringen i Norge. Jeg ser frem til å bearbeide disse mulighetene i en samlet kunnskapsindustri og komme med forslag til konkrete tiltak for å bringe næringen inn i en ny, viktig og spennende fase, sier utvalgsleder Qvam.
Formell oppstart av prosjektet "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring" ble vedtatt 31. januar 2017. Utvalget består av representanter fra selskapene til organisasjonene, som skal levere en innstilling innen 1. januar 2018. Utvalget vil nedsette nødvendige arbeidsgrupper etter behov. Ståle Tungesvik vil fungere som prosjektleder.
Representanter i utvalget:

Walter Qvam                        Leder
Jannicke Nilsson                  Konserndirektør, Statoil
Alv Solheim                         Technical Director/ Deputy Managing Director, Wintershall
Atle Tranøy                          Konserntillitsvalgt Aker ASA
Hans-Christian Gabrielsen  Nestleder LO
Lill Heidi Bakkerud             Leder av Industri Energi Statoil
Jan Arve Haugan                 Konsernsjef, Kværner
Cecilie Moholt                     Adminstrerende direktør i Carsten Moholt
Jakob Korsgaard                  Managing Director, Maersk Drilling Norge AS
Monica Bjørkmann              Managing Director Subsea 7 Norway

Ståle Tungesvik                    Prosjektleder


For ytterligere kommentarer/ spørsmål om prosjektet:
Walter Qvam
Utvalgsleder ”Konkurransekraft – norsk sokkel i endring”
Mobilnr. 90525226

Ståle Tungesvik
Prosjektleder "Konkurransekraft – norsk sokkel i endring"
Mobilnr. 90593372

Roger Pedersen
Sekretariatsleder KonKraft
Mobilnr. 911 55 961