Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Nye ubåter, nye muligheter!

-Fellesforbundet er tilfreds med at Regjeringen har valgt Tyskland som strategisk samarbeidspartner for nye ubåter. Anskaffelsen må brukes til å gi norsk forsvarsindustri internasjonal markedsadgang, for norske bedrifter er verdensledende på mye av teknologien som brukes. På vedlikeholdssiden er det også gode muligheter for å ta i bruk den høye kompetansen hos Forsvarets egne verksteder, sier forbundsleder Jørn Eggum.

-Vi hadde i høst møter med både tillitsvalgte fra IG Metall og verftet i Kiel. Vi fikk et godt inntrykk og opplevde stor forståelse for hva norsk forsvarsindustri kan bidra med i utviklingen av de nye ubåtene spesielt og det tyske forsvaret generelt. Nå forventer vi at norske myndigheter står på hardt på for å sikre norsk industri leveranser i tråd med det Stortinget vedtok i forsvarsindustristrategien for et år siden, understreker Eggum.
 
- Norge vil nå gå inn i sluttforhandlinger med tyske myndigheter. Når myndighetsavtalen er på plass, vil Norge og Tyskland sammen forhandle med det tyske selskapet thyssenkrupp Marine Systems (tkMS), som er hovedleverandør av nye ubåter. Planen er å få på plass en felles kontrakt for nye ubåter i 2019. Dette muliggjør en innfasing av nye ubåter fra midten av 2020-tallet og frem mot 2030, noe som igjen bidrar til at Norge kan opprettholde en kontinuerlig ubåtkapasitet når Ula-klassen fases ut.
 
I følge Forsvarsdepartetmentet er Tysklands tilbud til industrisamarbeid i tråd med Meld. St. 9 (2015-2016) Nasjonal forsvarsindustriell strategi.
 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/tyskland-valgt-som-strategisk-samarbeidspartner-for-nye-ubater/id2537621/