Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Over 1800 forslag til tariffoppgjøret

Avdelingsleder Reidar Lundemo og hans stab i Tariffavdelingen har hatt nok å gjøre den siste måneden. Fra Fellesforbundets avdelinger har det kommet inn over 1800 forslag til neste års lønnsopgjør. – Det har vært mye å gjøre, men det er hyggelig jobbing når det kommer som følge av god aktivitet i lokalavdelngene, sier han.

- Forslagene kan vi dele i to hovedområder, det er forslag til endringer i de enkelte overenskomster og det er det vi kaller generelle forslag. Det har kommet inn 1050 krav knyttet til overenskomstene og om lag 750 generelle.

- Hva slags generelle forslag har kommet inn?

- Det er veldig mange forslag som dreier seg om tjenestepensjon og AFP, spesielt det som går på det vi kaller tetting av hull i ordningen. Det er også mange krav knyttet til korte velferdspermisjoner. Selvsagt er det også krav som går på lønn, på innleie og på allmenngjøring av tariffavtaler, forteller Lundemo. Han peker også på at mange ønsker endsringer i bestemmelsene om fagopplæring og etter- og videreutdanning. Språkopplæring er blant forslagene som er reist.

63 av 77 avdelinger har sendt inn forslag til krav, men disse utgjør 95 prosent av medlemsstokken, så det er stor bredde i aktiviteten. 10 – 12 medarbeidere på Tariffavdelingen har jobbet med bearbeiding av forslagene, og for å lage innstillinger til forbundsaledelsen og til forbundsstyret. De har også hatt hjelp fra Samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet.

Nå skal forslagene behandles, først av forbundsledelsen, deretter av forbundsstyret i flere møter. Det er fortsatt mye arbeid som gjenstår før de endelige kravene blir vedtatt. Men med så mange forslag har forbundsstyret et godt utgangspunkt for å kunne ta stilling til hvilke saker som medlemmene mener bør prioriteres i neste års tariffoppgjør.

Det er LOs representantskap som skal ta stilling til om neste års oppgjør blir samordnet, eller om det blir et forbundsvist oppgjør med Fellesforbundet i front.