Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Prestisjepris til forbundets samarbeidspartner

- En utrolig inspirasjon for oss som jobber med Fellesforbundets samarbeidsprosjekt med Norsk Folkehjelp i Sør-Afrika. Det sier forbundssekretær Hege Espe etter at det er klart at vår samarbeidspartner, CSAAWU i Sør-Afrika i år vil motta Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter.

- Vi har sju ambassadører som nylig besøkte Commercial, Stevedoring, Agricultural and Allied Workers Union, CSAAWU i Sør-Afrika. For dem vil dette være en inspirasjon til å informere og jobbe videre med prosjektet lokalt i Fellesforbundet. Internasjonal solidaritet er viktig for Fellesforbundet. Derfor videreførte vi vår støtte til Norsk Folkehjelps prosjekt for sosiale, økonomiske og politiske rettigheter i Sør-Afrika. Vi støttet Norsk Folkehjelps arbeid i forrige landsmøteperiode, og den ble videreført for fire nye år i fjor. Da undertegnet forbundsleder Jørn Eggum en ny samarbeidsavtale for perioden 2016 til 2019, forteller Espe.

CSAAWU organiserer landarbeidere ved flere av de store vingårdene i Sør-Afrika. Dette er de samme vingårdene som Norge de siste årene har importert store mengder vin fra. Arbeiderne ved disse vingårdene lever under svært vanskelige, nesten slavelignende forhold, både når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår og sosiale forhold. - Disse landarbeiderne trenger sårt den kollektive beskyttelsen som en fagforening kan gi, og CSAAWUs rolle for arbeiderne ved vingårdene i Sør-Afrika og deres evne til å organisere dem, gjør CSAAWU til en særdeles aktuell mottaker av Svensson-prisen, mener hun.

CSAAWU organiserer både arbeidstakere som jobber på landjorda, i fabrikkene og i utsalgslokalene til vingårdene. CSAAWU har ca. 3.000 medlemmer (om lag 40% kvinner) fordelt på to avdelinger Langeberg og Kannaland distriktene.

Situasjonen til landarbeiderne på vingårdene i Sør-Afrika fikk fornyet oppmerksomhet i Norge etter at NRK Brennpunkt viste dokumentaren ‘Bitre Druer’ høsten 2016, som omhandlet nettopp denne saken. Som det fremgår av dokumentaren likner forholdene på disse arbeidsplassene på det gamle apartheid-regimet. Det er hvite landeiere som dominerer over de svarte landarbeiderne. Lønningene er langt under hva man kan leve av, boforholdene til arbeiderne er ofte svært dårlige og tilbudene utenom arbeidstid er nærmest fraværende. Vingårdene ligger langt fra naboer og landsbyer, noe som gjør tilgangen på blant annet helsetjenester vanskelig.

CSAAWU arbeider med å bedre nettopp disse forholdene gjennom å organisere arbeidstakerne,  ta opp lønns- og arbeidsvilkår og sosiale forhold med arbeidsgiverne. De har stått bak to viktige streiker (i 2012 og i 2016) for å styrke rettighetene til arbeidstakerne og for å heve minstelønnen. CSAAWU er en grasrot-drevet organisasjon og de organiserer arbeidstakere som er blant de mest utsatte. Selv uten et streikefond, så har de klart å bistå med det aller mest nødvendige for de streikende arbeiderne.

- Svensson-prisen vil ha stor betydning for en organisasjon som CSAAWU, både symbolsk og økonomisk. Organisasjonen er realtivt ung og har potensialet til å nå ut til enda flere arbeidstakere. Med bedre økonomiske rammer kan de både nå flere og gi mer omfattende hjelp til medlemmene sine, opplyser Hege Espe.

Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter er en pris som er opprettet av LO-forbundet Industri Energi. Prisens formål er å fremme fagforeningsarbeid og faglige rettigheter nasjonalt og internasjonalt. Prisen er på 500 000 kroner.

Prisen har fått navnet etter Arthur Svensson, som var leder av Kjemisk Forbund i 17 år. Som leder var han sterkt engasjert i internasjonalt solidaritetsarbeid.