Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Regjeringen ber om at ESA avventer

Arbeids- og sosialdepartementet har nå sendt sitt svarbrev til ESA, der de ber om at ESA avventer videre tiltak. I brevet understreker myndighetene at målet er å finne en løsning som bygger på premissene i høyesterettsdommen. - Dette støtter vi i Fellesforbundet fullt ut, sier forbundsleder Jørn Eggum.

ESA varslet i oktober 2016 norske myndigheter om søksmål for brudd på EØS-regelverket. Bakgrunnen er NHOs klage på innholdet i norske allmenngjøringsforskrifter når det gjelder dekning av reise kost og losji.

Departementet melder klart fra til ESA at allmenngjøringsforskriftene bygger på tariffavtalene – som det helt og fullt er partenes ansvar å forhandle fram. - Paradoksalt nok ser det ut til at ESAs hovedinnvending ikke er at arbeidsgiverne pålegges å dekke kostnader til reise, kost og losji, men til hvordan dette er formulert i forskriftene. Allmenngjøringsforskriftene bygger på tariffavtalebestemmelser, slik at eventuelle endringer må skje gjennom de ordinære tarifforhandlingene, påpeker Eggum.

- Fellesforbundet har hatt tett kontakt med Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening om dette de siste ukene, og er innstilt på å jobbe sammen med dem mot en løsning i tariffoppgjøret våren 2018. Vårt syn er at det er totalt uakseptabelt at reisende arbeidere selv skal betale kostnadene til reise, kost og losji, sier forbundslederen.

- Allmenngjøring av tariffavtaler har i siste tiåret vært ett kraftfullt våpen mot sosial dumping i Norge. I bransjer med stor tilstrømning av utenlandske bedrifter og arbeidstakerne er felles minstekrav til lønn og arbeidsvilkår nødvendig ikke bare for å beskytte arbeidstakere, men også for å bremse en lavlønnskonkurranse som er drepende for tariffbundne norske bedrifter så vel som seriøse utenlandske virksomheter. Hvis ESAs tolkning blir gjort gjeldende, uthules hele intensjonen med allmenngjøring, understreker Jørn Eggum.

Det er en del av den nåværende regjeringens politiske plattform at allmenngjøringsordningen skal videreføres. - Dette forutsetter vi også ligger til grunn for deres svar til ESA. Fellesforbundet ønsker å styrke allmenngjøringsordningen i årene som kommer, og vil kjempe hardt mot alle forsøk på å åpne opp for forskjellsbehandling i norsk arbeidsliv, avslutter han.  

Bakgrunn for saken
Forskriftene for blant annet verftsindustrien og byggebransjen inneholder (i tillegg til minstelønn) bestemmelser om at arbeidsgiver skal dekke utgifter til reise, kost og losji når ansatte blir sendt på arbeidsoppdrag utenfor bedriften, og hvor overnatting utenfor hjemmet er nødvendig. Noe som vil regnes som en selvfølge av de fleste av oss. Saken har vært igjennom tre norske rettsinstanser, som alle ga staten medhold. På grunnlag av et svært omfattende bevismateriale, fastslo Høyesterett i 2013 at det er i tråd med EØS-regelverket å kreve at utsendte arbeidstakere til Norge ikke selv skal betale kostnadene til reise, kost og losji.  ESA er altså uenig i dette, noe som skaper en alvorlig og uforutsigbar situasjon.

Les brevet som regjeringen har sendt

Les brevet - norsk oversettelse