Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Støtt totalforbud mot asbest!

Minst 107000 arbeidere dør hvert år som følge av eksponering for asbest! Dette er våre kamerater. Fellesforbundet ber regjeringen om å støtte et globalt totalforbud mot asbest ved Rotterdamkonvensjon-konferansen i Genéve.

Fellesforbundet har sendt brev til Klima- og miljødepartementet, der vi tar opp behovet for et globalt totalforbud mot asbest.

På vegne av norske bygningsarbeidere og industriarbeidere ber Fellesforbundet om at Norge i den pågående åttende konferansen mellom partene i Rotterdam-konvensjonen bruker all vår innflytelse for å få til et endelig, globalt totalforbud mot all produksjon og bruk av asbest.

Møtet under Rotterdam-konvensjonen pågår passende nok samtidig som den internasjonale dagen til minne om drepte og skadde arbeidere fredag 28.april. Den globale bygningsarbeiderføderasjonen BWI, og den globale industriarbeiderføderasjonen industriAll vil fredag 28. april holde en markering på Place des Nations, utenfor møtelokalet til konferansen for Rotterdamkonvensjonen. Fellesforbundet vil også delta i denne markeringen.

Minst 107000 arbeidere dør hvert år som følge av eksponering for asbest, i Norge og verden totalt. Dette er våre kamerater. I Norge dør mellom 200-300 årlig av asbestrelaterte sykdommer, altså flere enn antallet trafikkdrepte.

Forslaget fra en gruppe afrikanske land om å få en endring i konvensjonen slik at asbest endelig kan forbys totalt, er godt. Asbest tar så mange liv, kunnskapsgrunnlaget er overveldende og det er en skam at dette ikke er løst for lengst. De sterkeste virkemidler må benyttes for å få dette til. 

 

Vi ber regjeringen om å presse på for et snarest mulig forbud, og å instruere delegasjonen om å konfrontere de landene som arbeider for fortsatt produksjon og bruk av asbest, med den død og lidelser de påfører folk. Et endelig totalforbud vil redde svært mange liv, nå og i fremtiden.