Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Risikonivå i norsk petroleum 2016

Nylig presenterte Petroleumstilsynet tall for risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet for 2016. Storulykkeindikatoren for 2016 og 2015 er på et høyere nivå enn i 2013 og 2014, og det er bekymringsfullt, sier HMS-sekretær i Fellesforbundet, Mohammad Afzal.

Risikonivå-tallene viser at vi er på rett vei på noen områder, men jeg er bekymret over utviklingen på sentrale områder som for eksempel hydrokarbonlekkasjer og brønnkontrollhendelser, fortsetter Afzal.

Vi har i løpet av de siste par årene hatt en rekke alvorlige hendelser i norsk petroleumsvirksomhet. Flere av disse kunne under små omstendigheter ha utviklet seg til en storulykke. Petroleumstilsynet kan bekrefte at det i noen tilfeller er innsparinger som er årsaken. Les risikonivå-rapporten for 2016 her.