Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

"Shine" bilen? Bruk seriøse bedrifter

Norges Bilbransjeforbund og Fellesforbundet samarbeider mot useriøsitet i bilbransjen. Brennpunkt-dokumentaren avslører grov utnytting av utenlandsk arbeidskraft, og hverken bransjen, samfunnet eller arbeidslivet er tjent med at useriøse aktører får holde på. De useriøse må vekk, skriver forbundssekretær Kine Asper og Stig Morten Nilsen, administrerende direktør i Norges Bilbransjeforbund.

NRK Brennpunkt har gjort en god jobb med å synligjøre det verste av useriøsitet i bilbransjen. 
Bartosz og Arseniuzs har gitt oss ansikter på den grove utnyttingen av arbeidsfolk vi unisont tar avstand fra i norsk arbeidsliv.
Fellesforbundet er svært stolt over disse to medlemmene som har stått frem, og av lokalavdelingen med Vidar Bratberg som har bistått dem. Denne saken har vært ett av eksemplene vi kan vise til i vårt arbeid mot useriøsitet både i denne og andre bransjer. I tillegg til mange medieoppslag der Statens Vegvesen, politi, Arbeidstilsynet og Skatt har avdekket lignende saker, allerede fra flere år tilbake. Vi har fått historier fra hele landet om folk som har levd med toalettbøtta, senga og kokeplata i samme rom. Om folk som har rømt lokalene når myndighetene har dukket opp. Om trusler og press fra arbeidsgiver, fiktive arbeidskontrakter og tilfeller der også organisasjonsarbeidere fra Fellesforbundet har fryktet for egen sikkerhet under forsøk på å oppnå kontakt med de som arbeider der.

Fellesforbundet har erfaring i hvordan en kan oppnå tilliten til arbeidstakere i en slik situasjon, hvilke spørsmål som bør stilles, og hvilken dokumentasjon en skal be om. Og at det kan ta tid før de tør fortelle sannheten om arbeidssituasjonen sin. Mange er så redde for represalier fra arbeidsgiver når de snakker med fagforeningen, at man aldri får anledning til å hjelpe dem med mer enn å tipse myndighetene.

Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund (NBF) samarbeider mot useriøsitet i bilbransjen. Et felles tiltak er henvendelsen til medlemsbedrifter med en sjekkliste og råd om hvordan ledere og tillitsvalgte sammen kan gå frem for å sikre seg mot å bruke de useriøse bedriftene som underleverandører.

Hva så med folk flest, som er kunder i bilvaskehallene? Å «oppdra» forbrukere er en stor oppgave, og utfordrende når vi kun har et fåtall bedrifter med tariffavtale. Det er trist å tenke på at disse må konkurrere med aktører som gir blanke blaffen, og at forbrukerne lar seg lure til å bidra til å fylle bæreposene deres med svarte kontanter.
Det svarte og uautoriserte markedet innen bil er dessverre stort. Dette gjelder ikke bare vask, men også ved reparasjoner. Bileiere bør være bevisst også den risiko de selv utsetter seg for når de reparere bilen hos useriøse. En ting er bilens sikkerhet, en annen er arbeiderne på slike steder som ofte ikke har verdige arbeidsforhold. Ved reparasjon bør bileierne være bevisst på velge verksteder som er godkjent av Statens vegvesen. Om verkstedet er godkjent kan folk finne ut på nettsidene til Statens Vegvesen.

Det er allerede lagt ned stor innsats i tilsyn og aksjoner for å rydde opp i denne bransjen. Men fortsatt utnyttes og trues arbeidsfolk av arbeidsgivere som svindler og jukser, mens de undergraver de som gjør ting på en ordentlig måte.

Vi har erkjent at vår rolle som fagforening og arbeidstakerorganisasjon begrenser seg. Vi er avhengige av et samarbeid med myndighetene for å få bukt med problemene. Dette samarbeidet må åpenbart styrkes og koordineres ytterligere. Derfor jobber Fellesforbundet og NBF for å få på plass et bransjeprogram for bilbransjen, slik at de riktige tiltakene kan komme på plass. Dette bør myndighetene støtte.

Hverken bilbransjen, samfunnet eller arbeidslivet er tjent med at useriøse aktører får holde på. De må rett og slett vekk, slik at de seriøse kan konkurrere på bærekraftige vilkår. 

Kine Asper, forbundssekretær i Fellesforbundet
Stig Morten Nilsen, administrterende direktør i Norges Bilbransjeforbund