Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Sterke inntrykk fra kullgruvene i Sør-Afrika!

Våre ambassadører fortsetter sin reise i Sør-Afrika, og de fikk sterke inntrykk da de besøkte kullgruveområdene i Witbank. Mange av de som bor her har ikke tilgang til elektrisitet og rent vann, og det er stor luftforurensning i området. Trine Plassen og Ivar Sætre beskriver her opplevelsene.

Witbank (Emalahleni) er et kullgruveområde, og 20 store internasjonale kullgruveselskaper opererer her.Våre ambassadører besøkte Norsk Folkehjelps samarbeidspartner South African Green Revulotion Council, som arbeider for å bedre forholdene for befolkningen i området. Mange av de som bor i området har ikke tilgang til elektrisitet og rent vann.

De store kullgruveselskapene har lovet jobb og store muligheter, men realiteten i dag er at økosystemet ødelegges. Lufta forurenses av kullkraftverkene i området og grunnen og vannet forurenses av miljøgifter som følge av kullutvinning. De som bor i området må hente vann i de forurensede vannkildene, når ikke myndighetene leverer rent vann.

Ester bor rett ved en av kullgruvene. Det er forbudt å ferdes i området hvor kullgruvene ligger, likevel leker barna her og bader i det svært forurensede vannet, som også er drikkevann. Ester flyttet til området for tre år sammen med sine tre barn. Sine 43 år til tross, har hun en sønn på 30 år som jobber i gruvene. De to andre barna er 10 og 12 år og går på skole. Den mellomste er svært syk, på grunn av forurensningen i vannet og luften. Også Ester sier hun lider av dårlig helse.

South African Green Revolution Council forteller oss at det her dumpes miljøavfall som er importert fra Kina og den vestlige verden. Miljøavfallet brukes til å fylle igjen gamle gruver. For å tilbakestille jorda til beitemarker, importerer de jord som de dekker til de gamle gruvene med. Problemet er barer at det ikke fjerner giftene i grunnen. Organisasjonen ønsker å ta laboratoruimsprøver vann, dyrket mark og grønnsakene befolkningen dyrker. Etter dette besøket velger Norsk Folkehjelp å ta fatt i problemet med vannet som er forurenset, og har allerede tatt kontakt med R2K om å skaffe en uavhengig rapport om hva vannet inneholder.

I Coronation, en uformell bosetting, som ligger rett ved slagghaugene etter kullselskapenes dumping, leter damene etter kullrester for å kunne lage mat og varme husene sine. Jobben er farefull, det hender at disse hullene raser sammen. Spesielt rammer detter barna som leker i området. Dødsulykker er ikke uvanlig.

Stor arbeidsledighet fører til at en del ungdommer tar saken i egne hender for å kunne brødfø sine familier og unngå å havne ut i kriminalitet og narkotikamisbruk. I Ermelo besøkte vi en nedlagt gruve. Her har en gjeng ungdommer, som tidligere har vært ansatt i kullselskaper, gjenopptatt illegal kullutvinning etter at kullselskapene har lagt ned driften. Vi møtte nærmere 40 ungdommer som nå «jobber» her. De er organisert i team som arbeider sammen, oppkjøpere kommer og kjøper opp kullet de utvinner, som de igjen selger til sine kunder.