Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Tok opp fire viktige saker

Forbundssekretær Hege Espe og rådgiver Jørn Prangerød tok opp fire viktige saker for Fellesforbundet da de deltok i høringen om statsbudsjettet i Utenriks- og forsvarskomiteen mandag.

De fire sakene er forsvarets vedlikehold, tillskuddsordningen til F35-programmet, situasjonen til AIM og nye kystvaktskip.

Utviklingen viser en stadig økende bruk av sivile aktører for å løse Forsvarets vedlikeholdsoppgaver.

- Vi i Fellesforbundet er bekymret for at den utviklingen med at vedlikeholdet blir stadig mer pulverisert, fragmentert og uoversiktlig. Vi frykter at konsekvensene av en slik utvikling er at Forsvarets eget vedlikeholdspersonell gradvis vil forsvinne og at kompetanse og kontroll med eget materiell svekkes. Dette kan føre til redusert beredskap og skade Forsvarets operative evne. På sikt kan utviklingen også føre til betydelige høyere kostnader for Forsvaret, påpekte Hege Espe i komiteen.
 
I den siste utlysningsrunden i F-35-prosjektet for komponentvedlikehold fikk norsk industri topp tilbakemeldinger i evalueringen og betegnet som «Most Qualified». Likevel «vant» ikke norsk industri en eneste kontrakt. Dersom norsk industri skal vinne frem, så kreves politisk innsats. Det politiske arbeidet må intensiveres betraktelig framover slik at Stortingets forventninger til norsk andel av kontrakter knyttet til Norges flykjøp innfris.
 
- Tilskuddsordningen for norsk industri knyttet til flykjøpet ble etablert i 2012 med 50 mill. kroner. Målsettingen var å sikre nye kontrakter for norske aktører. Så langt vi er kjent med har 15 bedrifter søkt om det tredobbelte. Midlene blir utbetalt frem til og med 31. desember i år. Ordningen har vært svært vellykket og direkte utløsende for flere av kontraktene norsk industri har fått i F-35-prosjektet. Det har gitt teknologiutvikling og kontrakter i milliardklassen. Ordningen har vært anvendt som et risikoavlastende tiltak som har gjort det mulig å gjøre investeringer i forkant av forventede forespørsler og å forfølge flere muligheter enn industrien ellers ville kunne ha gjort. Fellesforbundet mener definitivt behovet fortsatt er tilstede og anmoder komiteen om å videreføre denne ordningen i budsjettet for 2018, understreket forbundssekretæren.
 
Fellesforbundet tok opp situasjonen ved AIM som på grunn av manglende oppdrag har permitteringer. - AIM kommer ikke inn på vedlikeholdet av Bell og de får ikke sertifisering/autorisasjon. I tillegg har Forsvaret besluttet å ta mer av vedlikeholdet på F-16 selv. Dessuten har vi fått informasjon om at det er 6 innleide i Bodø og 3 på Ørland, hovedsakelig fra et nederlansk firma. Her kunne man leid inn fra AIM i stedet slik at vi beholdt kompetansen nasjonalt, sa Espe.

Rådgiver Jørn Prangerød sa at forbundet er veldig fornøyd med at Regjeringen forserer anskaffelsen av tre nye kystvaktfartøyer på norske verft. - I forbindelse med fremleggelsen av budsjettet offentliggjorde regjeringen også hvilket verft de har besluttet å gå videre med. Vi har gratulert våre medlemmer i Vard, som i konkurranse med Kleven og Westcon, er utpekt. Det som er viktig nå og som vi håper komiteen deler våre forventninger til er at det i de videre forhandlingene legges til rette for at også norske underleveranser benyttes, at man legger vekt på levetidskostnader og at man tar i bruk den fremste teknologien for bl.a. fremdriftsmaskineri og miljø. De opprinnelige tegningene av disse fartøyene er fra 2012. Det har skjedd mye utvikling siden den tid og dette er skip som har en levetid på rundt 30 år fra de er bygget, sa Prangerød i høringen.