Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Valgkampplaner landet rundt!

Valgkampplanleggingen er i full gang rundt om i våre avdelinger. Avdelingene i Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal har samling denne uken, og det samme har avdelingene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

På kursene utveksles erfaringer og gode innspill til hvordan Fellesforbundet kan få fram våre viktigste saker og hvordan vi kan jobbe for våre medlemmer. 

Bruk av nye og utradisjonelle verktøy, som for eksempel Kahoot, er foreslått for å skape engasjement på for eksempel bedriftsbesøk.

På kurset i Trondheim ble det også tatt i bruk videolink, da foredragsholder måtte stille i Stortinget. Ny teknologi gir nye muligheter!

Avdelingene lager valgkampplaner, med fordeling av ansvar, og planene inneholder også hvordan vi kan bruke sosiale medier som en del av vår valgkampinnsats. Flere avdelinger har også laget sitt eget matierell, og bildet i denne artikkelen er hentet fra løpeseddelen fra Sør-Trøndelag!

Flere avdelinger vil tenke gjennom hvordan de kan bruke e-post, tekstmeldinger, sosiale medier og hjemmesidene som gode verktøy. Annonsering på sosiale medier er også den del av planleggingen ute. 

Mange avdelinger har gode planer, og det blir viktig å dele de gode ideene med andre avdelinger. Samarbeid mellom avdelinger og mellom avdelinger og LOs lokale organisasjoner blir også viktig.