Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Bruk stemmeretten

Høyre og FrP har levert det de lovte: mindre makt til fagbevegelsen. Valget er vår sjanse til å kreve den tilbake. Her er fire grunner til at du som fagorganisert bør velge side og bruke stemmeretten din:

For en styrka arbeidsmiljølov
Den mørkeblå regjeringa har svekket arbeidsfolks rettigheter gjennom omfattende endringer i arbeidslivets grunnlov: Arbeidsmiljøloven. Resultatet er flere midlertidige ansettelser, utvida arbeidsdag, mer kveldsarbeid og mer sosial dumping. Skal vi kunne ta tilbake det vi har mista, er vi avhengige av et nytt politisk flertall på Stortinget som har vilje til å sette arbeidsfolks rettigheter først.

For faste ansettelser
Tidligere var arbeidsformidling en offentlig oppgave. I dag er bemanningsbransjen i ferd med å undergrave det organiserte arbeidslivet. Bemanningsbyråene vokser på bekostning av faste ansettelser. Dette gjør det vanskeligere å organisere arbeidstakere. Ansatte i et bemanningsbyrå har ikke noe stillingsvern. I tillegg mangler en den tryggheten en fast jobb med forutsigbar lønn gir. Muligheten til å få boliglån og retten til en anstendig pensjon forsvinner. Hvis faste ansettelser fortsatt skal være normen i norsk arbeidsliv trenger vi politikere som tør å stille krav, og som er klare på at innleie av arbeidskraft som hovedregel ikke skal være tillatt.

For rettferdig fordeling gjennom offentlig velferd
2 av 3 nordmenn mener det er en viktig oppgave for myndighetene å redusere de økonomiske forskjellene. Likevel fortsetter de å øke. Angrepene på det organiserte arbeidslivet har gitt arbeidsgiverne større makt på bekostning av arbeidsfolk. Det er med på å øke forskjellene. Den viktigste arenaen for sosial utjevning er arbeidslivet. Det betinger trygge jobber med faste ansettelser og en sterk fagbevegelse. Det krever en ny regjering som vil bruke fellesskapets midler på offentlig velferd i stedet for skattelettelser til de rike.

For et nytt flertall og en ny politikk
Fire år med den mørkeblå Høyre/FrP-regjeringa har gitt oss et utrygt arbeidsliv, økte forskjeller og høyere arbeidsledighet. Regjeringa har også svekket fagbevegelsens gjennomslagskraft gjennom endringene i arbeidsmiljøloven og manglende tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Vi trenger politikere som tar arbeidsfolk på alvor. Derfor trenger vi et nytt politisk flertall på Stortinget.

 

Bruk stemmeretten for å sikre en Rødgrønn regjering.