Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

CO2-håndtering i Norge kan gi titusenvis av arbeidsplasser

Fangst og lagring av CO2 gir store industrielle muligheter for norske bedrifter, og kan skape opptil 70 000 nye arbeidsplasser frem mot 2050. Det viser en ny SINTEF-rapport som ble lagt fram i dag, laget på oppdrag fra NHO, LO, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Industri Energi og Fellesforbundet.

Studien viser de industrielle mulighetene som en satsing på CO2-håndtering, blant annet gjennom etablering av fullskalaprosjekter for karbonfangst og -lagring (CCS) i Norge, vil kunne gi frem mot 2030 og 2050.

- Som SINTEF skriver i sin rapport: CCS er en nødvendig forutsetning for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i Norge. For fangst og lagring er ikke bare et klimaprosjekt. Det er i høyeste grad et industriprosjekt, fastslår Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, som var til stede under rapportlanseringen onsdag 25.april. 

SINTEF har kommet fram til at en satsing på CCS kan skape 30 000 til 40 000 nye arbeidsplasser frem mot 2050, og med ringvirkninger kan det bli opptil 70 000 nye jobber. I tillegg vil konkurransekraften for opptil 200 000 eksisterende norske arbeidsplasser styrkes i et lavutslippssamfunn.

Rapporten ser på muligheter for den norske prosessindustrien, og på Norge som vertsnasjon for industri, på hydrogenproduksjon fra naturgass med Nordsjøen som CO2-lager, og på potensialet for skipstransport og teknologiutvikling.

SINTEF har utredet disse spørsmålene i samarbeid med NTNU og på oppdrag fra NHO, LO, Norsk olje- og gass, Norsk Industri, Fellesforbundet og Industri Energi.

Fellesforbundet og de øvrige oragnisasjonene mener Norge må satse på CO2-håndtering og gjennomføre fullskala-prosjektet – både som et bidrag til å nå krevende globale og nasjonale klimamål - og for å bevare og skape arbeidsplasser. Vi vil oppfordre politikerne til å gjennomføre forprosjektering av fullskala-prosjektet, slik at vi får et grundig og godt beslutningsgrunnlag for en investeringsbeslutning i 2019 eller 2020.

- Våre medlemmer i leverandørindustri til olje og gass er verdensledende og blant de flinkeste folkene vi har her i landet. Med vår erfaring er vi i en unik posisjon til å bygge en konkurransedyktig offshore CCS- industri. Det vil gi leverandørindustrien flere bein og stå på. Det vil trygge arbeidsplasser og legge grunnlaget for nye, sier Jørn Eggum.

- Det er viktig at politikerne lar norske industriarbeidere bli en del av løsningen, CCS gjør det mulig, avslutter forbundslederen.

Rapporten finner du her.