Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Den norske modellen er avgjørende

Den norske samarbeidsmodellen er avgjørende for økt konkurransekraft på sokkelen. Det mener et utvalg nedsatt av Konkraft for å vurdere framtida på norsk sokkel. Konserntillitsvalgt Atle Tranøy i Aker ASA har vært Fellesforbundets representant i styringsgruppen.

De siste årene har vært krevende, og næringen har gjort store omlegginger og forbedringer. KonKrafts Råd opprettet prosjektet «Konkurransekraft – norsk sokkel i endring» i januar 2017. Formålet var å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og global konkurransekraft for den norske olje- og gassnæringen på lang sikt. Nå foreligger anbefalingene.
 
I rapporten pekes det også på at høy produktivitet er avgjørende for konkurranseevnen i et land som Norge, som har høyt kostnadsnivå og høy levestandard. Et av de viktigste konkurransefortrinnene for norsk sokkel er den samlede kompetansen og innovasjonskraften i de norske offshoreklyngene. Dette fortrinnet er utviklet over mange år gjennom både samarbeid og konkurranse, og gjennom et arbeidsliv som er basert på åpen dialog mellom arbeidsgivere, arbeidstakere og myndigheter. Det er avgjørende at næringen bygger videre på denne breddekompetansen når den nå står på terskelen til et nytt teknologisk skifte, gjennom digitaliseringen. Ifølge utvalget må HMS-regimet være innrettet slik at det kan møte framtidige sikkerhets- og arbeidsmiljøutfordringer på en god måte.

Utvalgets anbefalinger vil på mange måter være styrende for olje og gasspolitikken de nærmeste årene. Rapporten er et bidrag til KonKrafts videre arbeid for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde, og et dynamisk hjemmemarked for leverandørbedrifter og maritim næring.

KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi. Konkraft skal være en premissleverandør for nasjonale strategier for petroleumssektoren, og arbeide for å opprettholde norsk sokkels konkurranseevne, slik at Norge forblir et attraktivt investeringsområde for norsk og internasjonal olje- og gassindustri, inkludert leverandørbedrifter og maritim næring.

Les utvalgets anbefalinger her