Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Har du rett på utdanningsstipend fra LO?

Mange av Fellesforbundets medlemmer har rett på støtte fra LOs utdanningsfond når de skal ta etter- og videreutdanning eller kortere kurs. Hvis du skal ta fagbrev som praksiskandidat får du også støtte til å dekke utgifter. Men fort deg, fristen for å søke er 15.mai!

For å søke om støtte fra Utdanningsfondet må du på søknadstidspunktet ha vært medlem sammenhengende de siste tre årene. Hvis du skal søke om støtte til allmennfaglig utdannelse som fører fram til studiekompetanse, eller praksiskandidatkurs (etter § 3.5 i opplæringsloven) må du ha ett års sammenhengende medlemskap. Det gjelder også hvis du skal ta lese- og skrivekurs med datatekniske hjelpemidler i regi av Arbeiderbevegelsens Opplysningsforbund (AOF). Søknadsfrist for helårsstudier i studieåret 2018/2019 er 15. mai 2018.

Satsene varierer med hvilken type utdanning du skal ta:

Helårsstudium (2 semester): Inntil Kr. 13.500,- pr. studieår. 

Utdanning av kortere varighet:

Praksiskandidatkurs (§ 3,5): Inntil kr. 10.500,- pr. skoleår
Kortere kurs: Inntil kr. 4.000,- pr. studieår
AOFs lese- og skrivekurs med datatekniske hjelpemidler: Kr. 10.500,- pr. skoleår

For de kortvarige kursene behandles søknader fortløpende gjennom hele året. 

Søknaden må fremmes før eller mens studiene er i gang. For studier som avsluttes med eksamen eller fagprøve anses denne som avslutning av studiet.

Anmodning om utbetaling av stipend kan skje i løpet av skoleåret eller senest 3 uker etter at det omsøkte tiltaket avsluttes.

Les mer om LOs utdanningsfond og hvordan du søker her.

Hvis du har problemer med å finne ut hvordan du skal søke, eller har andre spørsmål ta kontakt med din avdeling i Fellesforbundet.