Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Felles opprop for innsats mot seksuell trakassering

Sammen med El og IT Forbundet, Fellesorganisasjonen og Handel og Kontor ber vi Stortinget sikre at arbeid mot seksuell trakassering i langt sterkere grad blir en del av det systematiske HMS-arbeidet.

- Erfaringene fra blant annet #metoo-kampanjen viser at seksuell trakassering må ses som en risiko på lik linje med en fysisk skade på en byggeplass. Fellesforbundet krever derfor at Stortinget sikrer at forebygging og håndtering av seksuell trakassering blir en del av bedriftenes HMS-arbeid, sier Hege Espe, forbundssekretær i Fellesforbundet. 

#Metoo-kampanjen viser med all tydelighet at seksuell trakassering og overgrep forekommer i langt større grad enn de aller fleste av oss har vært klar over. Det skjer på ulike samfunnsarenaer og på ulike nivåer. Det skjer i idretten, i kulturlivet, i organisasjonslivet. Og det skjer i arbeidslivet i Norge, uavhengig av bransje.

Arbeidsgivers plikt til å forebygge og hindre seksuell trakassering er lovfestet i likestillings- og diskrimineringsloven § 13 siste ledd. Vi mener disse pliktene bør sammenholdes med HMS-arbeidet etter arbeidsmiljøloven, og konkretiseres forskrift. 

Se hele brevet her.

Se også LOs video, laget i forbindelse med den internasjonale kvinnedagen 8.mars, om seksuell trakassering: