Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Fellesforbundet deltar i høringer om statsbudsjettet

Fellesforbundet har mange og sterke meninger om regjeringens forslag til statsbudsjett. Så langt denne uken har forbundets ledelse og rådgivere gitt klare råd til finanskomiteen, næringskomiteen og arbeids- og sosialkomiteen. I dagene som kommer vil forbundet også delta på høringer med blant annet utenriks- og forsvarskomiteen og energi- og miljøkomiteen.

I høringen med finanskomiteen i mandag la forbundets nestleder Steinar Krogstad særlig vekt på arbeids- og sysselsettingspolitikken. Han sa blant annet at "regjeringa ser på arbeidsmarkedspolitikk som et konjunkturpolitisk virkemiddel" og viste til at nær 20 000 personer har gått ledige i mer enn et halvt år. Mange unge har ikke jobb og ikke utdanningsplass. Mange steder i landet er det lang ventetid på tiltak for personer med nedsatt arbeidsevne. Arbeidsmarkedstiltakene burde i en slik situasjon blitt trappa opp, og ikke ned som regjeringa foreslår.

I tillegg kom Krogstad inn på utfordringen med økt arbeidskriminalitet og at Arbeidstilsynet i regjeringens forslag blir tilført flere oppgaver, men mindre penger.

Rådgiver Jørn Prangerød tok opp økte avgifter for treforedlingsindustrien og viktigheten av at karbonfangst og -lagring (CCS) både for norsk industris fremtidige konkurranseevne og verdens klima.