Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Fellesforbundet og Norsk Industri holdt felles konferanse om reise, kost og losji

Mandag 4. juni møttes et hundretalls representanter fra Fellesforbundet og Norsk Industri på Gardermoen, for å se nærmere på endringene i verkstedoverenskomsten (VO) i årets tariffoppgjør.

I tariffrevisjonen 2018 ble Norsk Industri og Fellesforbundet enige om nye bestemmelser for vilkår knyttet til reiseoppdrag og ansettelsesforhold. Bestemmelsene trer i kraft fra 1. november 2018.

Under felleskonferansen informerte Norsk Industri og Fellesforbundet om bakgrunnen for endringene. I tillegg var et av målene med konferansen å sikre at både arbeidstaker- og arbeidsgiversidens utfordringer adresseres i den nye veilederen rundt reise, kost og losji, som skal være klar i november i år.

- Vi har vært i arbeidsretten fire ganger i løpet av de siste seks årene, på grunn av uklarheter i regelverket når det gjelder reise, kost og losji på verkstedoverenskomsten, konstaterte Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, da han åpnet konferansen. –Derfor så vi et sterkt behov for at oppgjøret 2018 skulle gi oss mulighet til å starte på nytt. Veilederen som kommer til høsten skal både gjøre regelverket forståelig og mulig å håndheve, fastslo han.

- Dette arbeidet viser hvor viktig partssamarbeidet er, sa leder i Norsk Industri, Stein Lier Hansen. - Det må være tydelig hvem som har ansvaret for de ansatte, det er ikke mulig å jobbe fra en postkasse, påpekte han.