Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Statsbudsjettet 2019: Tamt og tannløst

- Regjeringa tar ikke nok tak i utfordringene i arbeidslivet, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum om statsbudsjettet som ble lagt fram i dag.

Svekker innsatsen mot sosial dumping og useriøst arbeidsliv
Budsjettet til Arbeidstilsynet svekkes, også i år. - Det er skammelig dårlig politisk håndverk i en situasjon der, for å bruke regjeringens egne ord «arbeidslivskriminaliteten truer ansatte og virksomheter i det seriøse arbeidslivet, og fører til unndragelse av skatter og avgifter». Arbeidstilsynet utførte faktisk 1000 færre tilsyn i 2017 sammenlignet med 2016. Spiralen fortsetter nedover, og regjeringen setter dermed arbeidsfolks liv og helse på spill. Stortinget må rette opp i dette, fastslår Jørn Eggum.

Til de treparts bransjeprogrammene for seriøst arbeidsliv øker budsjettet med bare skarve 53 000 kroner, på tross av at antall programmer nå økes. - Det sier seg selv at dette er et regnestykke som ikke går opp. Det organiserte arbeidslivets innsats mot sosial dumping rammes, påpeker Eggum.

-Regjeringa hevder for øvrig å ville styrke det organiserte arbeidslivet, noe som dessverre overhodet ikke gjenspeiles i statsbudsjettet, fortsetter han. - Skattefradraget for fagforeningskontingent står fortsatt på stedet hvil og har gjort det siden 2013. Det er dermed siden 2013 reelt svekket med nærmere 20 prosent, sier Eggum.

Kortere periode med dagpenger til permitterte
Fellesforbundet mener det er både urimelig og uforståelig at regjeringa i statsbudsjettet for neste år foreslår kraftige tilstramminger i dagpengerettighetene for permitterte arbeidstakere.

- Det er riktig at omfanget av permitteringer går betydelig ned. Men det er en mager trøst for ansatte i bedrifter som må permittere over en lengre periode. Samtidig er det oppsiktsvekkende at regjeringa gjør dette, parallelt med at den har nedsatt en arbeidsgruppe med partene i arbeidslivet for å se på ordningen, kommenterer Jørn Eggum.

Manglende tiltak mot arbeidsledighet
Tiltakene overfor de ledige i budsjettet står ikke i forhold til ledighetens omfang. Nær én av tre registrerte arbeidsledige er langtidsledig. Nær 20 000 ledige har gått ledige i mer enn et halvt år. Det er samlet sett behov for en sterkere innsats for ordinært ledige og personer med nedsatt arbeidsevne enn det regjeringa legger opp til. Tiltakene må økes, og ikke reduseres slik det foreslås i budsjettet.

Beslutningsvegring på karbonfangst og -lagring
Regjeringa har fortsatt en "vente og se"-holdning til karbonfangst og -lagring (CCS). - Riktignok viderefører de forprosjekteringen ved Norcem og Klemetsrud avfallsanlegg i Oslo, men dette skal være ferdig allerede i september neste år. Hvis regjeringen har tenkt til å vente med endelig investeringsbeslutning helt til 2021 betyr det at satsingen vil stå på stedet hvil i minst halvannet år, sier Jørn Eggum. - Det har hverken bedriftene eller landet råd til. Da risikerer vi at de bedriftene som har satset på CCS pakker sammen, noe som vil få alvorlige konsekvenser både for norsk næringsliv og verdens klima. Investeringsbeslutningen må komme i 2020, avslutter forbundsleder Eggum.