Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Høring: Klimastrategi 2030

Mandag 12.februar ble det avholdt høring i Stortingets energi- og miljøkomité om Klimastrategi fram mot 2030 og meldingen om norsk omstilling i europeisk samarbeid. – Vi savner tydeligere samspill mellom arbeidslivspolitikken, næringspolitikken og klimapolitikken, sa Kine Asper, forbundssekretær i Fellesforbundet, som var tilstede under høringen.

- Klimapolitikk blir ofte mye storpolitikk, tall og teknikk og kan virke fjernt fra det daglige livet på jobben, hjemme og på fritiden. Våre medlemmer og tillitsvalgte er som folk flest. De søker trygghet for og i arbeid, forklarte Asper. - Det er summen av små og store veivalg, tiltak og endringer som bidrar til at Norge og verden når sine klimamål, fortsatte hun.

Videre tok hun opp Enovas endrede mandat: - Vi er veldig fan av Enova, men ordningen må også prioritere smarte klimatiltak som gir rask effekt – uavhengig av om utslipp er i kvotepliktig eller ikke-kvotepliktig sektor, mente Asper. - Til tross for stor innsats for energieffektivisering og omlegging til gass, biobrensel og elektrisitet, brukes det fortsatt ca. 230.000 tonn fyringsolje i industrien. Vi mener Enova skal få bruke virkemidler til en avslutningsdugnad – å gi den siste olje til fyringsolje i fastlandsbedriftene, fortsatte hun.

Avslutningsvis snakket Asper om fossilfrie byggeplasser, og betegnet dette som et kinderegg:

- Fossilfrie byggeplasser er bra for klima, for HMS og for et seriøst arbeidsliv, slo hun fast.
- Konkrete mål, krav og tiltak vil legge til rette for klima- og miljøvennlig nyskaping og innovasjon i hele verdikjeden. Kravene må gradvis bli strengere, i tett dialog og samarbeid med bransjen, så målet nås raskest mulig, konkluderte Kine Asper.

Fellesforbundet overleverte et omfattende skriftlig innspill til Energi- og miljøkomiteen, som blant annet omtaler behovet for fortgang i satsningen på en helhetlig verdikjede for karbonfangst og -lagring. Les hele høringsinnspillet her.

I tillegg har Fellesforbundet levert et innspill sammen med en rekke andre aktører angående CO2-avgift for ikke-kvotepliktige bedrifter, deriblant NHO, LO og Norsk Industri. Les innspillet her.

Innspill levert sammen med Verdikjeden Skog og Tre kan leses her.