Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Hovedkrav på styrking av kjøpekraft og pensjon

Økt kjøpekraft, Avtalefestet pensjon (AFP) og tjenestepensjon og et seriøst arbeidsliv. Fellesforbundets forbundsstyre vedtok tirsdag at dette skal være de viktigste kravene ved årets tariffoppgjør. Ved siden av dette vil forbundet fremme krav om etter- og videreutdanning, forskuttering av sykepenger og korte velferdspermisjoner. Et enstemmig forbundsstyre krever et forbundsvist oppgjør.

- Etter flere år med nedgangskonjunktur har veksten i økonomien tatt seg opp og ledigheten er på vei ned. Dette vil bane vei for krav om noe høyere lønnstillegg for våre medlemmer enn ved siste hovedoppgjør, sier forbundsleder Jørn Eggum i Fellesforbundet. – Mens vi sist hadde krav om å sikre kjøpekraften, vil vi nå styrke den.

- Våre medlemmer er opptatt av at AFP fortsatt skal være en tariffestet ordning, og vi vil at de som uforskyldt faller utenfor ordningen på slutten av sin yrkeskarriere, likevel skal sikres AFP. Det er også viktig at nivået i ordningen sikres for de ordningen var ment for, nemlig sliterne i arbeidslivet. Når det gjelder tjenestepensjon krever vi at det skal opparbeides pensjon på all lønn opp til 12G, uavhengig av stillingens størrelse og varighet, påpeker Eggum.

Forbundsstyret understreker at kravene knyttet til grunnlaget for allmenngjøring og  tariffavtalenes reisebestemmelser må sikres ivaretatt uavhengig av oppgjørsform.

Basert på de krav Fellesforbundet reiser mener forbundsstyret at det er best med et forbundsvist oppgjør.

Les hele vedtaket fra forbundsstyret

Følg med på årets tariffoppgjør her