Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Ikke rør sykelønnsordningen – ingen blir friskere av dårligere råd!

I dag har arbeidstakere som tjener opp mot 600 000 kroner i året rett på full lønn under sjukdom. Ingen egenandeler. Ingen karensdager. Fellesforbundet vil bevare denne ordningen. Fordi:

 

 

 

 

-   Du skal slippe å måtte gå på jobb syk for å unngå kutt i lønn

- Yrker er forskjellige. Reduserte ytelser i sykelønnsordningen vil ramme ulikt. Ikke alle kan velge å jobbe hjemmefra om "nasa renner". Folk i stillesittende jobber innendørs, med liten eller ingen kontakt med andre vil i mindre grad bli rammet enn folk i andre jobber.

-  Lavtlønte og kvinner vil tape mest, fordi disse ofte arbeider i yrkene med det høyeste sjukefravær.

- Å arbeide mens en er sjuk, vil som regel føre til at en blir lengre sjuk, og vil over tid kunne svekke helsa. En kan også smitte andre, med å gå på jobb syk.

Full lønn under sjukdom er et av de viktigste velferdsgodene vi har i Norge. Ordningen er forebyggende. Det er en myte at det skulkes mye i norsk arbeidsliv. Korttidsfraværet er på bare rundt 1 prosent. Hadde det vært mye skulk, ville den prosenten vært høyere. Forskning dokumenterer at mangelfull innflytelse over eget arbeid er en viktig årsak til sykefravær. Fellesforbundet vil styrke arbeidstakernes innflytelse.

Det samlede fraværet er 12 prosent lavere enn det var for snart 20 år siden, da det ble inngått avtale om Inkuderende arbeidsliv (IA). Mange bedrifter har en slik avtale, og veldig mange av dem arbeider godt med tiltak for at flere både kan stå i jobb, og kunne jobbe lenger.

 

Politikere fra de borgerlige partiene har igjen tatt til orde for å svekke sjukelønnsordningen! Lederne i ungdomsorganisasjonene til Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti krever svekkelser i ordningen. Høyres økonomiske talsmann, Henrik Asheim, vil ha en grundig diskusjon om sjukelønnsordningen og antyder å redusere lønna til 80 prosent. Statsminister Erna Solberg vil ha debatt om ordningen, men ikke nå. I Høyres stortingsprogram står det at de vil "sette ned et utvalg som vurderer sykelønnsordningen". I Venstre sitt program står det: "nivået på sykepenger er så høyt at det skaper et kunstig høyt sykefravær."

Argumentene for å kutte i sykelønna er svært dårlige.

Det er urettferdig å måtte tape lønn fordi en blir syk. Ingen blir friskere av å få dårligere råd!

 

Arbeidstakere skal ha rett til full lønn under sjukdom.

For Fellesforbundet avd 65
Cecilie Søllesvik, leder