Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Innleie: - På rett vei, men langt igjen

Tirsdag 10. april la regjeringen fram sine forslag til tiltak for å møte utfordringene ved innleie av arbeidskraft. - Noen av forslagene går i riktig retning, mens andre har klare mangler og svakheter, sier Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet.

Fellesforbundet har i lengre tid kjempet mot den negative utviklingen innen bemanningsbransjen og framveksten av løsarbeid. Vi oppnådde en midlertidig seier i mars da stortingsflertallet med AP, KrF, SV, SP og Rødt ga regjeringen klare føringer på at bemanningsbransjen måtte begrenses, samt en tydelig definisjon på at fast ansettelse må inneholde trygghet for arbeid og inntekt.

–Noe av det viktigste er å bli kvitt nulltimerskontrakter og mangel på lønn mellom oppdrag, fastslår Krogstad. - Regjeringen foreslår en presisering av lovens krav til hva en fast ansettelse skal være. Dette er en vesentlig forbedring, men vi må se nærmere på teksten før vi konkluderer, sier Steinar Krogstad.

–Det har vært et viktig krav for oss at kun bedrifter med landsomfattende tariffavtale med innstillingsrett skal kunne avtale innleie utover lovens hovedregel. Dette vil styrke det seriøse og organiserte arbeidslivet, forklarer Krogstad. - Regjeringen foreslår nå at dette skal gjelde for bygg- og anleggsbransjen. Det er bra, men etter vårt syn er det ingen grunn for at dette ikke skal gjelde alle bransjer, fortsetter han.

Kan øke omfanget av innleie
Regjeringen foreslår å utvide adgangen til midlertid ansettelse for bemanningsforetakene. – Dette er en stor skuffelse, sier Krogstad. - Regjeringen foreslår at i tilfeller der en leier ut i et vikariat, skal den utleide kunne være midlertidig ansatt. Dette holder ikke. Det vil svekke ansattes rettigheter, og vil gi bemanningsforetak et konkurransefortrinn som kan øke omfanget av innleie ytterligere, mener Krogstad.

Regjeringen varsler at det skal settes i gang et arbeid med å gjennomgå håndhevingen av innleiereglene. - Det er ekstremt viktig at kontroll og tilsyn styrkes for at de foreslåtte endringene skal ha virkning. Her er vi utålmodige, og forventer hurtigarbeid fra regjeringens side, sier Krogstad.

Fellesforbundet vil ha en grundig gjennomgang av lovforslaget. - Det nye regelverket må være effektivt og enkelt å forstå for både byggherrer, bedrifter og våre tillitsvalgte. Hvis ikke er vi klare til å følge opp med mer drastiske bestemmelser for å sikre et organisert og seriøst arbeidsliv med faste ansettelser, avslutter Steinar Krogstad.