Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Kongsberg kjøper AIM

Endelig er det funnet en løsning som skaper langsiktighet og trygghet for våre medlemmer, sier klubbleder for Fellesforbundet ved AIM Kristian Rønås.

Vi er glad for at det ble Kongsberg Gruppen, en profesjonell aktør som kan forsvarsindustrien. Nå skal vi sette oss ned og se på hvordan vi best mulig kan ivareta medlemmene i Kongsberg-systemet, fortsetter han. 

Helt siden våren 2016, da vi fikk Stortinget med på å snu regjeringens forslag om å selge AIM Norway nærmest til hvem som helst, har vi jobbet med å få til en norsk løsning, sier leder i Fellesforbundet Jørn Eggum. 

Det har vært noen veldig krevende år med stor usikkerhet for våre medlemmer. Derfor er vi glade for at det nå blir Kongsberg Gruppen, fortsetter han.

De er profesjonelle til fingerspissene og har et godt grep på hvordan man sikrer kontrakter i denne spesielle næringen. Det at de også har fått med seg Patria på laget tror jeg er positivt for å kunne vinne nye vedlikeholdskontrakter i det internasjonale markedet, avslutter Eggum. 

Bakgrunn og fakta:

Fellesforbundet organiserer de fleste teknisk ansatte og mekanikere ved AIM Norway. Vi har i lengre tid sett med stor bekymring på situasjonen ved AIM Norway og fryktet for fremtidig kompetanse og kapasitet innen fly- og helikoptervedlikehold i Norge. 

AIM er det siste store verkstedet for tungt vedlikehold av flygende materiell i Norge. Selskapet har i hovedsak oppdrag innenfor militær sektor og nåværende virksomhet er primært rettet mot F-16 og SeaKing. Denne virksomheten er sterkt avtagende fremover med innfasing av F-35 og nye helikoptre. 

Etter Fellesforbundets syn er tilgangen på nødvendig kompetanse for å gjennomføre vedlikehold, reparasjoner og oppgraderinger av forsvarsmateriell en viktig forutsetning for å kunne opprettholde Forsvarets operative evne. Samtidig vet vi at vedlikeholdsavtaler i økende grad blir integrert i kontraktene ved kjøp av nye våpensystemer. I en slik situasjon er det viktig å sikre at Forsvaret kan opprettholde nødvendig vedlikeholdskompetanse nasjonalt, enten som en integrert del av Forsvaret, eller i form av samarbeidsavtaler med nasjonalt forankrede private virksomheter.

Foto: Kongsberg Gruppen