Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Møtte ny statsråd

Fellesforbundet møtte i dag den nye olje- og energiministeren, Kjell-Børge Freiberg.

- Det er viktig for oss å ha en god dialog med ministeren for dette svært viktige området. Han har ansvar for mye av samfunnets verdiskaping og svært mange arbeidsplasser i dette landet, sier Fellesforbundets leder Jørn Eggum. 

- Siden alle store utbyggingsprosjekter på norsk sokkel gikk til Asia i 2013 og oljeprisen nådde bunnen i 2014, har det vært krevende tider. Da er det avgjørende at myndighetene gjør sin del for å få oss gjennom turbulensen, fortsetter Eggum.

- I dagens møte diskuterte vi flere viktige saker. Vi fremhevet betydningen av det gode samarbeidet mellom operatør og leverandør, arbeidsgivere og arbeidstakere i Konkraft-fellesskapet. Og vi drøftet hvor betydningsfullt det er med ringvirkninger av olje- og gassvirksomheten rundt om i landet. Det har jo vi i Fellesforbundet for eksempel sett innenfor hotell- og restaurantnæringen, sier forbundslederen. 
- I møtet var vi også innom hvor viktig det er å lykkes med karbonfangst og -lagring (CCS). Jeg opplever at Fellesforbundet blir lyttet til og at vi i det store og hele er veldig enig om hva som må til for at den positive utviklingen vi har sett det siste året med mer samarbeid og samhandling i næringen skal kunne fortsette. Det lover godt, og vi ser frem til videre dialog og tett samarbeid med statsråden i aktuelle saker fremover, avslutter en fornøyd Eggum. 

Bildetekst: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg, forbundsleder Jørn Eggum, Dag Odland og Jørn Prangerød, begge fra Fellesforbundets samfunnspolitiske avdeling.