Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Stortingshøring om faste ansettelser og innleie

Tirsdag ettermiddag arrangerte Stortingets arbeids og sosialkomitee høring om forslag til innstramminger i bemanningsbransjen. Fellesforbundet gav sine tydelige råd til de folkevalgte.

I dag brukte vi tiden vår på å sende tre viktige signal, sier Steinar Krogstad, nesteder i Fellesfobundet.

For det først understreket vi hvor viktig det er å presisere begrepet faste ansettelser for å unngår at useriøse arbeidsgivere kan tøye begrepet. Slik man har gjort med nulltimerskontrakter. I denne sammenheng er det bra at det nå stilles tydelig krav til arbeidsplan. Jo mer konkret man er jo vanskligere er det å lure seg unna.

For det andre er vi glad for at det nå stilles krav til landsomfattende tariffavtale i byggebransjen før man kan benytte seg av innleie. Dette er en viktig prinsipiell seier, selv om vi åpenbart hadde ønsket at flere bransjer var inkludert. Dette skal vi nå jobbe videre med, sier han.

Sist, men ikke minst, ba vi komiteen få på plass tydelige kontrollmekanismer for å avdekke brudd på regelverket og sanksjoner slik at brudd får konsekvenser. Her er på ingen måte regjeringens forslag godt nok, men vi setter vår lit til at komiteen ser denne åpenbare mangelen i forslaget, avslutter Krogstad.