Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Nye satser i allmenngjøringsforskriftene fra 1. desember

Tariffnemnda har vedtatt videreføring av allmenngjøringsforskriftene for skips- og verftsindustrien, byggeplasser, jordbruks og gartnerinæringene, og hotell, restaurant og catering. Det betyr at det fortsatt er forbudt å lønne noen under tariffavtalenes minstesatser i disse bransjene.

Forskriftenes minstelønnssatser er oppdatert i tråd med resultatene fra tariffoppgjøret 2018, og gjelder fra 1. desember 2018.

I verft og bygg har forskriftene også bestemmelser om dekning av reise, kost og losji (RKL). Her har Tariffnemnda vedtatt en endring. Forskriftene pålegger fortsatt arbeidsgivere å dekke RKL-kostnader som påløper i Norge. Men mot LOs stemme fjernet nemnda arbeidsgivers plikt til å dekke reisekostnadene til og fra Norges grenser, samt for et rimelig antall hjemreiser. Når en utenlandsk arbeidstaker krysser grensen til Norge, så er det fortsatt norske regler for RKL som gjelder. For utsendte arbeidstakere til Norge gjelder forskriftens bestemmelser under hele perioden de er utsendt på oppdrag i Norge. Arbeidsgivere i verft og bygg har plikt til å dekke kostnadene til reise, kost og losji for alle arbeidere som utfører arbeid som gjør at de må overnatte borte fra hjemmet.

Ordlyden i forskriften for verft er endret noe for å speile endringene i tariffoppgjøret 2018, og skal forstås i samsvar med den underliggende tariffavtalen.

Påbudte minstelønnssatser gjeldende fra 1. desember 2018

Mandatory minimum wage rates from 1 December 2018

Se her for de nye forskriftene i Lovdata:

Skips- og verftsindustrien

Byggeplasser

Jordbruks- og gartnerinæringene

Hotell, restaurant og catering

Se her for Tariffnemndas vedtak:

Skips- og verftsindustrien

Byggeplasser

Jordbruks- og gartnerinæringene

Hotell, restaurant og catering