Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Økning i antall norske skip hugget opp i Sør-Asia

I dag offentliggjorde NGO Shipbreaking Platform listen over skip som ble hugget opp på sør-asiatiske strender i 2017. - Det er nedslående at antall norske skip som ble hugget opp på denne måten økte i 2017. Dette betyr at enda flere arbeidere utsettes for uholdbare forhold, der verken helse eller sikkerhet ivaretas, sier Mohammad Afzal i Fellesforbundet.

På listen over skip som ble sendt til opphugging i India, Pakistan og Bangladesh i 2017 finnes 18 norske. Dette er en markant økning fra 11 skip i 2016.

- Fellesforbundet engasjerer seg i dette arbeidet fordi vårt samfunnsoppdrag er å fremme skikkelige arbeidsvilkår innenfor blant annet industrien. Det er på ingen måte greit at norske rederier sender skipene sine til strender i Pakistan, India og Bangladesh, fastslår Afzal. - Rederne er fullt klar over arbeidsforholdene på disse strendene, men noen velger i sin iver etter profitt å se vekk. Det virker som om de mangler empati, med tanke på alle ulykkene denne praksisen har avstedkommet, som har medført dødsfall og menneskelige tragedier.

Fellesforbundet jobber aktivt gjennom IndustriAll Global Union med å legge press på flere myndigheter til å ratifisere IMO Hong Kong-konvensjonen, som ivaretar opphugging av skip på en sikrere måte.

- Flere nasjoner må ratifisere konvensjonen før den kan iverksettes. EUs regelverk på dette området er bra, men lett å omgå siden det kun gjelder innenfor EU, forklarer Afzal.

- Fellesforbundet støtter helt og holdent opp om det viktige arbeidet NGO Shipbreaking Platform gjør her, avslutter han.

Se pressemeldingen fra NGO Shipbreaking Platform her, med den fullstendige listen over skip fra 2017.