Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Oppfordrer til klimaengasjement

- Vi må ta klimautfordringene på alvor, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum. Han oppfordrer alle forbundets medlemmer og tillitsvalgte til å være med på klimadugnaden.

Mandag 15.januar starter Arbeidslivets Klimauke – en ukelang kampanje som LO, Unio, Akademikerne, YS, NHO, Virke og KS arrangerer. Målet er å stimulere til økt oppmerksomhet, engasjement og godt samarbeid om verdien av grønne arbeidsplasser.

- Det er ikke bare opp til myndighetene å sørge for en omstilling til et mer klimavennlig samfunn. Vi må samarbeide om å få på plass tiltak i arbeidslivet, og det må starte ute på arbeidsplassene, forklarer forbundslederen.

- Bedre klima starter i arbeidslivet, og vi som arbeidstakere har ansvar for å finne de gode løsningene sammen.

- For å gjennomføre konkrete tiltak må vi sikre godt samspill mellom virksomhetenes ledere, de ansatte og tillitsvalgte, fastslår han.

I anledning klimauka, har arrangørene utarbeidet en meny av større og mindre tiltak som kan gjennomføres på den enkelte arbeidsplass. Det handler om alt fra å bli en mer bevisst innkjøper og utfordre leverandørmarkedet på mer miljøvennlige løsninger, til å legge til rette for mer klimaeffektive transportløsninger og støtte opp under avfallshåndtering som baseres på mer kildesortering og gjenbruk.

Eggum oppfordrer alle Fellesforbundets medlemmer og tillitsvalgte til å bidra, gjennom små og store tiltak. – Denne klimauka er startskuddet for et langsiktig arbeid med gode klimatiltak på arbeidsplassen. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe, avslutter Eggum.