Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Pensjon fra første krone

Leder i Fellesforbundet avd065 - Cecilie Søllesvik - kjemper for at pensjon skal opparbeides fra første krone man tjener.

Pensjon fra første krone – viktig og riktig

Stortinget skal behandle obligatorisk tjenestepensjon (OTP) for arbeidstakere i private bedrifter. Vi i Fellesforbundet  avd. 65 vil ha en rettferdig ordning med pensjonsopptjening fra første tjente krone – regjeringa vil ikke det.

Bedriftene er lovpålagt å ha en tjenestepensjonsordning og skal innbetale et innskudd på minst 2% av lønna til pensjon som du skal ha den dagen du blir pensjonist.
MEN det er ikke pålagt å innbetale for:

● Deltidsstillinger mindre enn tjue prosent
● Arbeidstakere under tjue år.
● De som er ansatt mindre enn ett år
● De første 96 885 kronene av det du tjener(1 ganger grunnbeløpet i folketrygden)

Dette rammer spesielt skoleelever, ungdom, lærlinger, kvinner og deltidsansatte.

Regjeringa inngikk tidligere i år avtale om at tjenestepensjon for offentlig ansatte skal opptjenes fra første krone, men de vil ikke at det skal bli slik i privat sektor.
Denne urettferdigheten vil vi i Fellesforbundet avd. 65 ha slutt på. Mange av bedriftene vi organiserer praktiserer innbetaling fra første krone. Vi vil at alle bedrifter skal ha det slik.

NHO støtter regjeringen og vil ikke ha pensjon fra første krone og argumenterer med at: bransjer som reiseliv, varehandel, renhold og sikkerhet vil bli rammet økonomisk av å måtte betale pensjon fra første krone. Er det noen som virkelig trenger å få pensjon fra første krone så er det disse bransjene.
- Det er i disse bransjene lønna er lavest og vil gi minst pensjon.
- Det er i disse bransjene vi finner flest kvinner og ungdommer.
- Det er her det er mange små stillinger, om de i det hele tatt har fast ansettelse - mange er såkalte tilkallingshjelper, men står fast på vaktliste likevel og skulle vært fast ansatt.

Dagens ordning er ikke med å skape flere faste ansettelser, heller tvert om.

Stortinget må endre loven. Vi må få en rettferdig pensjon for alle arbeidstakere i Norge uavhengig av hvor du jobber og hvor mye du jobber. Det kan skje nå i høst når Stortinget behandler saka. Hvis ikke; blir det fortsatt slik at en ikke får opptjent pensjon selv om man faktisk til sammen kan jobbe 100% ved å ha flere deltidsjobber. Arbeiderpartiet, SV og Rødt er enige med oss, men for å få flertall trenger vi Kristeligfolkeparti og Senterpartiet med på laget.

Stortinget kan nå gjøre pensjon enklere – og rettferdig for alle.
Gi oss i privat sektor også pensjon fra første krone!

 

Fellesforbundet avd 65
Cecilie Søllesvik
Leder