Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Rett høyre med Venstre

Søndag 14.januar presenterte den nye blågrønne regjeringen sin plattform. Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, mener politikken som Høyre, FrP og Venstre nå legger opp til, bidrar til å svekke det organiserte arbeidslivet.

- Det overrasker meg ikke at en regjering utgått av Høyre, Frp og Venstre vil videreføre en politikk som svekker arbeidsmiljøloven og det organiserte arbeidslivet, og øke konkurranseutsettingen og kommersialiseringen av offentlige tjenester. Det som overrasker er at de gjennom regjeringsplattformen later som de vil gjøre det motsatte. De tre høyrepartiene gir for eksempel uttrykk for at høy organisasjonsgrad er en fordel, mens flere tiltak i plattformen bidrar til det motsatte, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, og utdyper:

- De tre partiene går inn for å lovfeste rett til drøfting og varsling i forbindelse med permittering. Det er lang tradisjon i Norge for at disse prosessene har vært regulert gjennom avtaler med partene i arbeidslivet. Å lovfeste dette minsker nytten av det organiserte arbeidslivet.

Regjeringen viderefører også svekkelsen av verdien av fradraget for fagforeningskontingent ut denne perioden. - Det medfører åtte års reell sammenhengende svekkelse, noe som reduserer fellesskapets bidrag til et organisert arbeidsliv, forklarer Eggum.

Stillhet rundt sosial dumping
- I motsetning til regjeringsplattformen i 2013, nevnes ikke tiltak mot sosial dumping med et eneste ord. Heller ikke et svært viktig tiltak som allmenngjøring. Dette tyder på at vi får en regjering som er enda mer tilbakelent i kampen mot sosial dumping, sier forbundslederen.

Fellesforbundet har sammen med Byggenæringens Landsforening (BNL) jobbet for å få etablert et seriøsitetsregister for byggeprosjekter. Vi har krevd registreringsplikt for oppdrag i bygg- og anleggsnæringa, og vi har krevd at det skal etableres sentre i alle politidistrikter, der ulike offentlige etater samarbeider for å hindre arbeidslivskriminalitet.

- Vi er skuffet over at de tre høyrepartiene ikke følger opp dette i plattformen. Samtidig er denne plattformen svært lite forpliktende når det gjelder å bruke offentlige anbudsprosesser som ledd i arbeidet for et mer seriøst arbeidsliv, fritt for sosial dumping, fastslår Jørn Eggum.

Klima
Klimapolitikken blir viktig framover. Det er behov for sterkere tiltak for å nå klimamålene.

- Fellesforbundet ser fram til en helhetlig vurdering av fullskala CO2-håndtering som regjeringa skal legge fram til våren. Samtidig ser det ut til at regjeringsplattformen tar alle mulige forbehold om vilje til faktisk å satse på dette, konstaterer Eggum. - Karbonfangst og -lagring er helt nødvendig for at verden skal nå sine klimamål. Norge må ligge i front på dette, fortsetter han.

Fellesforbundet hadde forventet at plattformen hadde inneholdt forslag om konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet utenfor Nordland 6.

- Det er skuffende at et lite mindretall på Stortinget skal bestemme at en ikke skal kartlegge mulighetene for virksomhet flere år fram i tid, sier Eggum.

Løft for fag- og yrkesopplæring
- Fellesforbundet store forventninger til at det skal skje et løft når det gjelder fag- og yrkesopplæring, slik plattformen legger opp til. Vi legger til grunn at regjeringa snarlig legger fram en konkret strategi for dette, med konkrete bevilgninger i statsbudsjettene framover, avslutter Jørn Eggum.