Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Setter strek for seksuell trakassering

- To av fem blant våre medlemmer i hotell- og restaurantbransjen har opplevd seksuell trakassering på jobb. Det er ikke greit, og det må gjøres noe med, konstaterer Fellesforbundets leder, Jørn Eggum.

Tirsdag 15. august lanserte Fellesforbundet sammen med Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO), Arbeidstilsynet og andre parter i serveringsbransjen, en felles kampanje for å ta grep mot seksuell trakassering i arbeidslivet.

Tilstede på lanseringen var både barne- og likestillingsminister, Linda Hofstad Helleland, og arbeidsminister, Anniken Hauglie. Fellesforbundets forbundssekretær med politisk ansvar for serveringsnæringen, Clas Delp, slo fast at seksuell trakassering i høyeste grad er et eksisterende problem i arbeidslivet, som det er viktig å ta tak i. 

Det er utarbeidet en veileder og et kurs, som både arbeidstakere og arbeidsgivere kan ta, enten de jobber i hotell- og restaurantbransjen eller andre bransjer.

- Vi er glade for å få på plass konkrete tiltak. Gjennom denne kampanjen tar vi tak i et stort samfunnsproblem, sier Jørn Eggum.

Målet med kampanjen er å øke kunnskapen hos både arbeidsgivere og arbeidstakere om hva seksuell trakassering er, og om ansvar og rettigheter i den forbindelse.

Arbeidstilsynets inspektører og fagfolk har i samarbeid med LDO utarbeidet en elektronisk veileder med seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen. Veilederen ligger på LDO sine nettsider. Arbeidstilsynet følger opp temaet seksuell trakassering i alle tilsyn i overnatting- og serveringsbransjen.

Seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering:

  1. 1.   Kartlegg risiko. Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på deres arbeidsplass og gjennomfør forebyggende tiltak
  2. 2.   Regler for oppførsel. Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle de ansatte om disse
  3. 3.   Rutiner for håndtering. Lag gode rutiner for å melde fra om seksuell trakassering og trakassering og hvordan hendelsene skal håndteres og informer alle ansatte om disse
  4. 4.   Brudd må føre til reaksjoner. Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer (kollegaer, gjester, kunder)
  5. 5.   Tydelig lederansvar. Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig
  6. 6.   Snakk om seksuell trakassering. Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen

Kampanjen er forankret i Treparts bransjeprogram uteliv, men innholdet og budskapene gjelder for alle bransjer. Seksuell trakassering forekommer overalt i arbeidslivet og kampanjen er like relevant for alle bransjer.

Mer informasjon finner du på settestrek.no.  

Kontakt:

André Nerheim, kommunikasjonssjef: andre.nerheim@fellesforbundet.no / 958 76 597

Clas Delp, forbundssekretær med faglig ansvar for serveringsbransjen: clas.delp@fellesforbundet.no / 911 58 742