Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Stortingshøring om arbeidstid

I dag skal Fellesforbundet i høring på Stortinget om gjennomsnittsberegning av arbeidstid.

Representantforslaget frå Arild Stokkan Grande (AP) lyder:

 "Stortinget ber regjeringen fremme forslag om endringer i arbeidsmiljøloven som sikrer at adgang til gjennomsnittsberegning av arbeidstid innenfor allmenngjorte områder forbeholdes virksomheter som er bundet av landsomfattende tariffavtale med fagforening med innstillingsrett."

 I møtet vil Fellesforbundets nestleder Steinar Krogstad og rådgiver Line Eldring legge vekt på tre hovedgrunner til at vi støtter forslaget:

  • Forslaget vil redusere muligheten for at adgangen til gjennomsnittsberegning av arbeidstiden benyttes samtidig med      at allmenngjøringsforskriftenes bestemmelser om dekning av reise, kost og losji omgås
  • Forslaget vil redusere presset på normalarbeidsdagen i de aktuelle bransjene
  • Forslaget vil styrke det organiserte arbeidslivet og tariffavtalenes betydning

Les hele høringsnotatet her.