Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Tar grep mot useriøse aktører i bilbransjen

Torsdag 21. juni ble det klart: Et eget bransjeprogram for å bekjempe useriøsitet, arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bilbransjen startes opp til høsten. – Dette har vi i Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund (NBF) jobbet med i lang tid, så det er en gledens dag, fastslår Kine Asper, forbundssekretær i Fellesforbundet.

Våren 2017 tok Fellesforbundet og Norges Bilbransjeforbund (NBF) et felles initiativ overfor myndighetene for å få etablert et treparts bransjeprogram for seriøsitet i bilbransjen. Torsdag 21. juni hadde partene i bransjen, inkludert Handel og Kontor, LO og Virke, samt Arbeidstilsynet, Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet møte med statssekretær Morten Nygård Bakke (H) i Arbeids- og sosialdepartementet, om et mulig bransjeprogram. Ved møtets slutt kunne statssekretæren konstatere at det er et samlet ønske om et slikt program, og instruerte Arbeidstilsynet og Statens vegvesen om å organisere oppstart av programmet høsten 2018.

Nærmere innhold i programmet - som skal være en trepartsarena - vil drøftes av deltakerne når programmet starter opp. Forbundssekretær Kine Asper

- Sannsynligvis vil et av de første tiltakene være å kartlegge forholdene i bilbransjen, forteller Kine Asper. - Vi vet at det er mange useriøse aktører som opererer i denne bransjen, og jo lenger vi venter med å ta grep, jo mer får dette problemet bre om seg. Derfor er det så viktig at vi kommer i gang med dette bransjeprogrammet nå, fortsetter hun.

Med seg i dette arbeidet har hun både Fellesforbundet-kolleger Stig Lundsbakken og Line Eldring, og Jonas Bals fra LO.

Bilder:

Øverst: Stig Lundsbakken, Fellesforbundet; Morten Nygård Bakke, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet; Egil Steinsland, Norges Bilbransjeforbund

T.h: Forbundssekretær Kine Asper

Det finnes per i dag tilsvarende bransjeprogrammer i renhold, uteliv og transport: https://www.regjeringen.no/no/tema/arbeidsliv/arbeidsmiljo-og-sikkerhet/innsikt/sosial_dumping/treparts-bransjeprogram/id2339870/