Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Fellesforbundet støtter tettpå satsingen

Tettpå er et svært viktig samarbeid mellom NAV, politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet mot arbeidslivskriminalitet.  Fellesforbundet er sentral samarbeidspartner.

Formålet med tettpå: er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Dette oppnår vi ved å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere.

Det er ekstremt viktig med konkrete tiltak som hjelper forbrukere å gjøre kloke, lønnsomme og lovlige valg, sier Forbundsekretær i Fellesforbundet Per Skau.

Kort om tettpå:

  • Fungerer som en markedskanal og los for forbrukere i bygge- og oppussingsmodus.
  • Veiledere ringer til privatpersoner som har søkt om byggetillatelse eller som har kjøpt bolig- eller fritidseiendom for å informere om hva de bør sjekke, og hvor de gjør det.
  • Forbrukerne får også vite om hva slags plikter og rettigheter de har.
  • Hovedpartnere i tettpå: er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten.
  • Tiltaket gjennomføres i flere kommuner i Buskerud, Vest-Agder, Vestfold, Telemark og Trøndelag.
  • Landsdekkende samarbeidspartnere er Direktoratet for Byggkvalitet, Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet, Finans Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund, Norsk takst, Samarbeid mot svart økonomi – SMSØ (LO, NHO, YS, Unio, KS og Skatteetaten).

Det er utarbeidet egne veiledere for alle de kommunene som er med i tettpå:

Her kan du se veilederen for tettpå:Trondheim. https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/bygging/byggesak/tettpaaTrondheim/

I veilederen får du råd og tips om hvordan du kan være med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og bidra til et sunt og godt arbeidsliv i ditt nærmiljø og i Norge.