Hopp til hovedinnhold

Fellesforbundet støtter tettpå satsingen

Tettpå er et svært viktig samarbeid mellom NAV, politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet mot arbeidslivskriminalitet.  Fellesforbundet er sentral samarbeidspartner.

Sist oppdatert 03.10.2018 (kl. 12.45)

Formålet med tettpå: er å redusere etterspørselen etter useriøs arbeidskraft i byggenæringen. Dette oppnår vi ved å påvirke og dyktiggjøre forbrukerne til å ta informerte valg av håndverkere.

Det er ekstremt viktig med konkrete tiltak som hjelper forbrukere å gjøre kloke, lønnsomme og lovlige valg, sier Forbundsekretær i Fellesforbundet Per Skau.

Kort om tettpå:

  • Fungerer som en markedskanal og los for forbrukere i bygge- og oppussingsmodus.
  • Veiledere ringer til privatpersoner som har søkt om byggetillatelse eller som har kjøpt bolig- eller fritidseiendom for å informere om hva de bør sjekke, og hvor de gjør det.
  • Forbrukerne får også vite om hva slags plikter og rettigheter de har.
  • Hovedpartnere i tettpå: er Arbeidstilsynet, NAV, politiet og Skatteetaten.
  • Tiltaket gjennomføres i flere kommuner i Buskerud, Vest-Agder, Vestfold, Telemark og Trøndelag.
  • Landsdekkende samarbeidspartnere er Direktoratet for Byggkvalitet, Forbrukerrådet, Huseiernes Landsforbund, Byggenæringens Landsforening, Fellesforbundet, Finans Norge, Norges Eiendomsmeglerforbund, Norsk takst, Samarbeid mot svart økonomi – SMSØ (LO, NHO, YS, Unio, KS og Skatteetaten).

Det er utarbeidet egne veiledere for alle de kommunene som er med i tettpå:

Her kan du se veilederen for tettpå:Trondheim. https://www.trondheim.kommune.no/tema/bygg-kart-og-eiendom/bygging/byggesak/tettpaaTrondheim/

I veilederen får du råd og tips om hvordan du kan være med på å forebygge arbeidslivskriminalitet og bidra til et sunt og godt arbeidsliv i ditt nærmiljø og i Norge.