Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

- Vilkårene for energisamarbeid må følges opp

Fellesforbundet tar til etterretning at Stortinget i går fattet vedtak om at Norge skal slutte seg til EUs tredje energimarkedspakke. - Vi mener beslutningen burde vært utsatt til vi hadde hatt mer sikker viten om hva en tilslutning vil ha å si for norsk energipolitikk, sier forbundsleder Jørn Eggum.

- Samtidig er det viktig å få fram at behandlingen av denne saken har ført til en viktig endring i norsk energipolitikk med brei støtte fra fagbevegelsen og andre. I dag kan private bygge og drifte utenlandskabler. Det har Stortinget satt en stopper for. Samtidig er vilkårene for å bygge nye kabler blitt skjerpet. Videre har Stortinget slått fast at beslutninger om eventuelle nye utenlandskabler fortsatt skal være en suveren beslutning fattet av norske myndigheter. Dette vil ha mye å si for sikkerheten for norsk energiforsyning og for prisnivået, sier Jørn Eggum.

Vedtaket om tilslutning bygger på noen klare forutsetninger:

  • Norsk sjølstendig kontroll over alle avgjørelser med betydning for energisikkerheten i Norge
  • De såkalte flaskehalsinntektene skal fortsatt kunne benyttes til å redusere nettariffene så vel som til vedlikehold og utbygging av det norske strømnettet.
  • Norsk fornybar kraftproduksjon skal bidra til økt verdiskaping og sysselsetting i Norge.

- Arbeiderpartiet og fagbevegelsen har bidratt til vesentlige skjerpelser i vilkårene. Dersom disse ikke blir innfridd, vil vedtakene om tilslutning måtte gjøres om. Dersom den videre utviklingen i EUs energisamarbeid i framtiden skulle utfordre de bærende prinsippene om norsk eierskap og styring, må Norge reservere seg mot denne delen av EØS-samarbeidet, avslutter forbundsleder Jørn Eggum.