Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Disse AFP-fellene må du unngå!!

Har du passert 55 år og jobber i en AFP-bedrift med tariffavtale, må du holde tunga rett i munnen. Hvis du trår feil, kan du miste millionbeløp i ekstrapensjon livet ut.

1. Stå i jobb:
For å ha rett til AFP må du ha arbeidet i en AFP-bedrift i 7 av de siste 9 årene før fylte 62. Minimum 20 prosent stilling og tjene mer enn 1G. Har du ikke de nødvendige 7 årene på 62-årsdagen, kan man ikke hente seg inn igjen ved å jobbe videre.
2. Sykemeldt:
Du får avslag på AFP-søknaden dersom du har for mange sykemeldinger før du fyller 62 år. Du kan ikke vært sykemeldt mer enn 52 uker de tre siste årene.
3. Innleid:
Hvis du jobber som innleid i en bedrift med AFP-ordning, vil du ikke få AFP uten at innleiebedriften du er ansatt i har AFP.
4. Arbeidsledig:
I løpet av de tre siste årene kan du ikke ha et opphold på mer enn 26 uker fra en bedrift med AFP-ordning.
5. Sluttpakke:
Hvis du mottar sluttpakke, gavepensjon eller ventelønn i løpet av de siste 3 årene før fylte 62 år, vil dette kunne diskvalifisere til å få AFP. Hvis ytelsen i ett eller flere av årene overstiger 1,5 G. (Ca. 150.000 kr.)
6. Flere inntektskilder:
Hoveddelen (mer enn 50 prosent) av arbeidsinntekten din må komme fra en AFP-bedrift.
7. Ikke glem å søke:
AFP kommer ikke av seg selv, og det er for sent å søke om AFP etter at du har sluttet å jobbe.