Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Arbeidstid

En gjenganger blant spørsmålene som kommer inn til avdelingen dreier seg om arbeidstidsordninger, gjennomsnittsberegning, turnus, skift, rotasjon, o.l.

Fra tid til annen hender det at bedriften har behov for andre arbeidstidsordninger enn vanlig 7,5 timers dag 5 dager pr uke, og mange av våre medlemmer er usikre på hvordan arbeidstidsordninger bedriften har lov til å sette arbeidstakere på.

Svaret er ikke enkelt, men lov og avtaleverk gir oss gode svar på hvordan det kan gjøres.

Først må en finne ut av om bedriften har tariffavtale eller ikke.

Uten tariffavtale må en ta utgangspunkt i arbeidsmiljølovens bestemmelser om inntil 9 timer ordinær arbeidstid pr dag, og inntil 40 timer ordinær arbeidstid pr uke.

Med tariffavtale tar en utgangspunkt i inntil 7,5 timer ordinær arbeidstid pr dag, og inntil 37,5 timer ordinær arbeidstid pr uke.

Så må en se om det skal arbeides natt og/eller søndager og helligdager. I så fall skal arbeidstiden pr uke reduseres. Nærmere bestemmelser om hvordan vil du finne i arbeidsmiljøloven og i tariffavtalen. 

Arbeidstiden kan så gjennomsnittsberegnes etter arbeidsmiljølovens og tariffavtalens bestemmelser. (se bildet)

Om det er tariffavtale i bedriften, og ingen av variantene av gjennomsnittsberegning som skisseres av lov og tariffavtale passe, åpnes det for i arbeidsmiljøloven at bedriften kan søke Fellesforbundet om andre ordninger. Her anbefaler vi at bedriften i god tid før igangsetting av ny ordning, tar kontakt med Fellesforbundets hovedkontor for å skaffe seg en oversikt over hva som må være med i søknaden, og hvor den skal sendes.

For både medlemmene våre og bedriften er det i tillegg viktig å huske på både hviletidsbestemmelser og bestemmelser om overtid.
Om noen av våre medlemmer og/eller tillitsvalgte er det minste i tvil om disse bestemmelsene oppfordres det til at de tar kontakt med oss, og helst før ny ordning trer i kraft.

Ellers kan en lese mye om temaet blant annet på www.arbeidslivet.no
En god start er artikkelen: Lover og regler for arbeidstid i Norge