Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Enige om nye seriøsitetsbestemmelser

Byggenæringens Landsforening (BNL) og Fellesforbundet er enige om nye og forbedrede seriøsitetsbestemmelser for offentlige anskaffelser i byggenæringen.

– Dette vil bidra til å styrke bedrifter i byggenæringen som satser på faglært arbeidskraft og lærlinger, sier Jon Sandnes administrerende direktør i BNL.

Det offentlige kjøper bygg- og anleggstjenester for omkring 200 milliarder hvert år. 

– De nye reglene vil bidra til å sikre større forutsigbarhet, bedre kvaliteten på det som bygges, og fremme en ryddig og seriøs næring for både de ansatte og for bedriftene, sier forbundssekretær Per Skau i Fellesforbundet. 

Etter at BNL, Fellesforbundet, KS og Difi i 2015 gikk sammen om omforente anbefalte seriøsitetskrav for offentlige anskaffelser har over 180 kommuner, fylker og offentlige byggherrer vedtatt slike regler. Disse reglene ble strammet ytterligere inn i 2018. Samtidig har enkelte kommuner, som blant annet Oslo kommune, utviklet egne bestemmelser.

– Basert på erfaringer fra flere modeller, har BNL og Fellesforbundet nå utarbeidet en ny og forbedret omforent nasjonal bransjestandard, fortsetter Sandnes i BNL.

Partene foreslår blant annet at 50 prosent av byggearbeidet skal utføres av fagarbeidere. 10 prosent av byggearbeidet skal utføres av lærlinger forutsatt at det er proporsjonalt. Reglene er også oppdatert i tråd med nytt innleieregelverk. Partene anbefaler i tillegg at den som leies inn skal ha minst 80 prosent stilling. 

– Vi mener at det nye forslaget vil være et viktig tiltak for å fremme seriøsitet og et viktig bidrag i kampen mot arbeidslivskriminalitet i byggenæringen. Vi anser det som svært viktig at vi sammen kan anbefale dette, forslaget vil nå bli drøftet videre med KS og Difi, avslutter Skau i Fellesforbundet.

Fakta om nye seriøsitetsregler:

 • 50 % av alt byggearbeid skal utføres av fagarbeidere
 • 10 % av alt byggearbeid skal utføres av lærlinger, proporsjonalitetsvurdering
 • Alle utførende ledd skal være godkjente lærebedrifter
 • Sikre at innleie er i tråd med nytt regelverk
 • Bedre planlegging for økt forutsigbarhet
 • Grunnleggende HMS-opplæring for de som er leid inn
 • Skal være ansatt i minst 80 prosent stillingsbrøk
 • Tydelig definering av bosted for at de som har krav på dekning av reise, kost og losji får det
 • Dokumentere lønns- og arbeidsvilkår herunder OTP
 • Dokumentere lovpålagt yrkesskadeforsikring
 • Forbud mot kontanter
 • Tiltak mot svart arbeid
 • Respekt for fagorganisering (ILO 87 og 98)
 • Anbefaler bruk av HMS-reg, eller lignende