Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Et usikkert klimabudsjett og et svakt arbeidsbudsjett

I dag sier regjeringen ja takk begge deler. De skaper usikkerhet både rundt klimasatsinger og arbeidsplasser, sier leder i Fellesforbundet Jørn Eggum.

– I Fellesforbundet er vi svært opptatt av at industrien skal gå i front og sikre de gode løsningene for å redde verden fra en global klimakrise. Derfor er det svært urovekkende at regjeringen ikke er tydeligere på når og hvordan de vil finansiere Co2 fangst og lagring, sier Eggum. 

– Den nåværende planen for prosjektet tilsier at Stortinget kan fatte investeringsbeslutning i forbindelse med Stortingets behandling av statsbudsjett for 2021. Andre steder i budsjettet skriver de at regjeringen tar sikte på at investeringsbeslutning kan fattes i 2020/2021. Denne typen uklarhet er det siste vi trenger i klimakampen. Investeringsbeslutningen må fattes senest i behandlingen for budsjettet for 2021, fortsetter han.

– Vi er også svært skuffet over at regjeringen igjen reduserer bevilgninger til arbeidsmarkedstiltak og at vi ser en klar nedgang i antall tilsyn og veiledninger utført av Arbeidstilsynet. Dette svekker norsk arbeidsliv, sier Eggum.

– Jeg har også lett lenge etter noe positivt. Og jeg må innrømme at jeg ble oppriktig glad når jeg ser at regjeringen har satt av mye ressurser til økt skredsikring av riksveier. Det er viktig for alle de flinke folka vi har i transportsektoren, avslutter han.

Andre områder Fellesforbundet engasjerer seg: 

  • Regjeringen leverer en uforutsigbar politikk for reiselivsnæringen. Sist økte de momsen – nå tar de bevillingen til felles markedsføring.
  • Regjeringen øker CO2-avgiften, men bidrar ikke til utvikling av verdiskaping og klimaløsninger. Det tydeligste eksempelet er den manglende satsingen på miljøteknologiordningen.
  • Regjeringens satsing på yrkesfagene er samlet sett svak. Det er positivt med øking av utstyrsstipendene med kroner 25 millioner, men det får bagatellmessige utslag
  • Regjeringen vil bevilge 100 nye studieplasser til fagskolene. Dette er altfor lite og rokker ikke ved den enorme ubalansen mellom høyere yrkesfaglig utdanning og høyere akademisk utdanning ved universitetene.
  • Det er positivt at regjeringen vil styrke kompetansereformen, blant annet gjennom å forsterke bransjeprogrammet med 15 millioner kroner.