Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Hovedoppgjøret 2020: Din økonomi skal forhandles

I to dager skal noen hundre tillitsvalgte bestemme hvilke krav som skal prioriteres for hver tariffavtale til vårens hovedforhandlinger.

Selv om kalenderen viser midt i julestrien har tillitsvalgte reist land og strand for å jobbe frem forslag som kan øke medlemmenes kjøpekraft. Hvilke krav og forslag de kommer frem til vil kunne påvirke din om min lommebok i 2020.

Fellesforbundet sitter i førersetet når krav skal fremmes og forhandlinger gjennomføres under hovedoppgjøret. Det forhandles om lønn, pensjon, arbeidstid og andre grunnleggende rettigheter. Ved et hovedoppgjør kan tariffavtalene endres og skrives om. De er som regel gyldige over flere år, vanligvis to år. Alle tariffavtalens bestemmelser er oppe til forhandling ved hovedoppgjøret.

Fellesforbundet har 22 bransjeråd som består av tillitsvalgte fra bedrifter i den enkelte bransje. De deltar i arbeidet med å følge opp utredningsarbeid som er avtalt mellom partene. De tillitsvalgte utarbeider konkrete tariffkrav basert på de prioriteringer som forbundsstyret fastsetter og drøfter bransjepolitiske utfordringer og problemstillinger ut over det som har en naturlig sammenheng med tariffpolitiske spørsmål.

Veien videre

  • Desember: Bransjerådene samles for å gjøre sine endelige prioriteringer
  • Januar: Tariffavtalene sies opp. Klubbene må gjøre seg klare. Les hvilke oppgaver som skal utføres i veiledningsheftet
  • Februar: LOs representantskap vedtar oppgjørsform og hovedkrav
  • Mars: Frontfaget starter opp som de først til å forhandle
  • April: De første forhandlingene sluttføres, og legges ut til uravstemning.
  • Mai/juni/juli: Det forhandles på avtalene suksessivt utover sommeren. Normalt er det uravstemning i tre omganger.

Les alt om hovedoppgjøret i debatthefte "Tariffoppgjøret 2020 – Tariffpolitiske utfordringer til fordypning og debatt"