Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Innleiekampanjen gir resultater

Over hele landet er Fellesforbundets tillitsvalgte i gang med et kjempeløft for flere faste ansettelser og bedre ansettelsesvilkår i bemanningsforetakene.

- Det gjelder å følge opp de nye reglene som gjelder fra 1. Januar 2019. Allerede har 700 tillitsvalgte vært på kurs, sier leder i Fellesforbundet Jørn Eggum. Våre folk ute melder allerede nå at dette også gir resultater i bedriftene.

De nye reglene er et løft for norsk arbeidsliv og spesielt i flere av våre bransjer. Reglene skulle avskaffe nulltimers kontrakter eller "fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag". Nå er ansvaret for oppdragsmengde flyttet dit det hører hjemme, nemlig hos arbeidsgiver. 


- I januar startet Fellesforbundet en egen landsdekkende kampanje for å sikre at det nye lovverket blir innført - i praksis der de virkelig betyr noe. Vi har allerede gjennomført fire store konferanser og 26 kurs - og flere forberedes. Det er viktig å vite hvordan reglene kan brukes i praksis, sier Eggum.

Ordet innleiekampanje er ikke selvforklarende, men forbundslederen mener formålet med kampanjen lett kan forklares.

- Det er to målsettinger med kampanjen. Vi skal sikre flere faste ansettelser og samtidig sikre bedre ansettelsesvilkår for ansatte i bemanningsforetakene. Loven har gitt tillitsvalgte større innflytelse ved bruk av innleie fra bemanningsforetak.

- Derfor oppfordrer vi til dialog med egne arbeidsgivere om innleie kan erstattes med egne ansatte og samtidig sette ramme for bruken av innleie fra bemanningsforetak, fortsetter han.


- Samtidig har vi hatt en egen samling for tillitsvalgte i bemanningsforetakene. De er opptatt av å sikre medlemmene forutsigbarhet. Det er viktig at fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag, ikke blir erstattet med små stillingsbrøker, med den samme usikkerheten som før. Gjennomsnittsberegning av arbeidstid forutsetter en avtalt plan over arbeids- og friperioder, understreker Eggum.

Fellesforbundet har alltid vært opptatt av faste, direkte ansettelser. Det står om hvordan norsk arbeids- og næringsliv skal være skrudd sammen.

- Vi har jo sett at en rekke bedrifter ville basere seg på fast innleie. Det er en modell vi ikke kan leve med. Krav til lærlinger, trygghet, forutsigbarhet, kontinuitet og læring vil falle bort. Når det er sagt er det viktig for meg å presisere at de bemanningsforetakene som har ryddige forhold og nå jobber aktivt med å tilpasse seg regelverket er noe helt annet enn useriøse aktører.

- Vi i Fellesforbundet er tydelige på at det i noen bransjer alltid vil være et behov for innleid arbeidskraft, det vil man også kunne ha i fremtiden. Men altså unntaksvis heller enn som en regel, sier Eggum.

Han avslutter med noen tips om hva som er viktig å få til lokalt:

- For det første er det viktig at man får en dialog om bemanningsplanene i bedriften og at innleie ikke fortrenger faste ansettelser. Skal bemanningsforetak brukes må reglene i lov og tariffavtale følges opp. Vi har nå helt nye verktøy for sikre dette. Det er mye mer informasjon om dette på forbundets nettsider, avslutter Eggum.

Les mer om Fellesforbundets innleiekampanje.