Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Krever avklaringer i europapolitikken

- En god europapolitikk må bygge på god kunnskap. Derfor er det en klok innstilling representantskapet har landet på i dag, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

- Det er viktig at vi i Fellesforbundet leder an i denne debatten. Dagens vedtak legger grunnlaget for en konstruktiv debatt på landsmøtet i oktober, fortsetter forbundslederen.

Utdrag fra innstillingen:

EØS-avtalen har sikret vårt eksportrettede næringsliv en full og forutsigbar markedsadgang til Europa. Brexit-prosessen i Storbritannia viser at det i dag neppe er et realistisk alternativ å reforhandle de grunnleggende elementene i EØS-avtalen. Alternativet til EØS må derfor enten bygge på:

  • WTO-regelverket og vår handelsavtale med EU fra 1973, som eventuelt kan utvikles til en handelsavtaleløsning tilsvarende avtalen mellom Canada og EU

eller

  • fullt medlemskap i EU

Vi trenger også mer kunnskap om:

  • norske myndigheters evne og mulighet til å påvirke utformingen av EUs regelverk/direktiver
  • norske myndigheter i tilstrekkelig grad utnytter mulighetene som ligger ved implementeringen, utformingen og praktisering av regelverket.
  • hvorvidt ESA og EFTA-domstolens kompetanse innenfor arbeidslivsområdet er en hensiktsmessig del av EØS-avtalen eller om dette kan løses på en bedre måte.

Fellesforbundet må derfor kreve at det gjennomføres en offentlig utredning om disse punktene, og som også viser hvilke alternativer vi har til dagens EØS-avtale, som samtidig vil sikre våre bedrifter en full og forutsigbar markedsadgang til Europa.

- Dette er rett og slett en tydelig oppfordring til å ta arbeidsfolk på alvor, avslutter Eggum.

Les hele innstillingen her