Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Ønsker du å styrke din digitale kompetanse?

Byggenæringen tar i bruk digitale verktøy og stadig flere byggeplasser blir digitale. Dette krever digital kompetanse i alle ledd. Nå tilbyr Fagskolen Oslo Akershus digital etterutdanning for fagarbeidere i byggenæringen.

I januar 2020 starter den første modulen i en ny etterutdanning på Fagskolen Oslo Akershus kalt "Den digitale fagarbeider". Dette er et tilbud til fagarbeidere og deres bedrifter slik at de kan styrke sin digitale kompetanse og delta for fullt i den nye digitale byggebransjen.

Bransjeprogram for byggenæringen og industrien
"Den digitale fagarbeider" er offentlig finansiert gjennom regjeringens bransjeprogram for byggenæringen og industrien, programmet er en pilotordning for fagskolene. Her samarbeider Fellesforbundet, Norsk Industri og Byggenæringens Landsforening (BNL) om å utvikle utdanningstilbud innenfor områder hvor det skjer omstilling og hvor det ikke finnes relevante tilbud som er tilpasset en hektisk hverdag.

Målet med bransjeprogrammet er å etablere attraktive, korte og spissede utdanninger for å sikre at våre fagarbeidere er i stand til å møte og delta i den digitale omstilingen bransjen opplever.

Praktisk digital kompetanse
Det er behov for at dagens fagarbeidere i produksjon innehar grunnleggende digital kompetanse, samtidig som behovet for å kunne håndtere digitale modeller av bygg og tekniske anlegg er en forutsetning for god samhandling og kommunikasjon i prosjektene.

Fagskolen Oslo Akershus har utviklet piloten i samarbeid med Fellesforbundet og BNL, og i prosessen har de fått innspill fra en rekke bedrifter. Modulene er praktisk rettet og kan gjennomføres mens man er i full jobb. Det er lagt opp til noe aktivitet i normal arbeidstid, så husk å avklare søknad med arbeidsgiver på forhånd.

Etter planen skal utdanningen tilbys flere steder etterhvert.

Søknadsfristen er 15. desember

Meld deg på her!

Les mer informasjon her.