Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Stortingshøring: - Arbeidstilsynet må kunne håndheve de nye innleiebestemmelsene

Under dagens stortingshøring, slo Fellesforbundets nestleder, Steinar Krogstad, fast at kontroll og tilsyn er avgjørende for at de nye reglene for innleie skal ha effekt.

- Fellesforbundet har vært, og er fortsatt, sterkt bekymret over ansettelsesvilkårene i bemanningsbransjen og over omfanget av innleie i våre bransjer. De vedtatte endringene i arbeidsmiljøloven er derfor uhyre viktige. Leiearbeidernes rettigheter er styrket, og mulighetene til å begrense omfanget av innleie er nå større, konstaterte Steinar Krogstad.

- Men strengere reguleringer har liten hensikt dersom de ikke følges opp og kontrolleres, la han til. - Vi vet at det tidligere innleieregelverket i stor grad ble neglisjert. Og vi frykter at dette fortsatt vil bli situasjonen framover. Allerede nå ser vi klare forsøk på omgåelser. Eksempelvis tilbyr flere bemanningsforetak nå til dels svært lave stillingsgrader, hvor det skal arbeides periodevis i løpet av året, uten at det angis når. Dette framstår som klare brudd på det nye regelverket.

- Vi støtter derfor forslaget om at Arbeidstilsynet får den nødvendige kompetanse til å håndheve regelverket. Arbeidstilsynet må pålegges å føre tilsyn med ulovlig innleie og må kunne sanksjonere kraftig ved brudd. Hvis ikke dette kommer på plass innen kort tid frykter vi at situasjonen i våre bransjer fortsatt forverres.

Mer informasjon om høringen finnes her.