Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Restaurantbransjen: Arbeidstilsynet regner ikke med tips i allmenngjort lønn

Arbeidstilsynet vil ikke regne med mottatt tips når de sjekker om restaurantansatte har fått riktig allmenngjort lønn. – Vi er glad for at tilsynet presiserer og strammer inn sin egen praksis, sier forbundssekretær i Fellesforbundet, Clas Delp.

Etter at Skatteetaten innførte nye krav til arbeidsgiver om innrapportering av tips, har det vært uklart om tips skal regnes med når man avgjør om minstelønnsbestemmelsene er fulgt. Nå går Arbeidstilsynet ut med en avklaring, og skriver på sine nettsider:

Arbeidstilsynet har etter grundig vurdering kommet frem til at tips som hovedregel ikke skal anses som en del av lønnen etter allmenngjøringsforskriften. Tariffnemnda har tidligere uttalt hva som er å anse som lønn etter allmenngjøringsforskriftene.

- Endringen vil medføre at tips ikke uten videre kan inngå i allmenngjort lønn. Arbeidstilsynet må med sin nye praksis undersøke hvordan bedriftene håndterer tips og hvilke rettigheter de ansatte opparbeider seg av tips, forklarer Clas Delp.

Les mer på Arbeidstilsynet sine sider.