Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Trasévalget i Larvik kan få store konsekvenser

I forbindelse med utbygging av Vestfoldbanen vurderer Bane NOR ulike traséer for den kommende jernbanen. Ett av valgene er «Stålaker-korridoren». Avdeling 7 fikk besøk av ansatte fra Lundhs og Lett-Tak Systemer forrige uke under ansattemøtet vårt. De besøkende fortalte oss om konsekvensene «Stålaker-korridoren» kan få for de to bedriftene.

Lett-Tak Systemer AS er en landsdekkende bedrift som konstruerer og installerer taksystemer skreddersydd etter kundens ønsker. Lundhs er den største produsenten av naturstein i Nord-Europa, og hovedkontoret deres er plassert i Larvik.

Omkring 320 ansatte på de to bedriftene kan miste jobben, hovedtyngden av de ansatte er bosatt i Larvik.


Alt avhenger av Bane NOR og politikerne. 

Stålaker-korridoren rammer steinindustrien hardt og gir betydelige ringvirkninger for lokalsamfunnet. Samfunnsøkonomisk Analyse AS har beregnet de direkte konsekvensene og ringvirkningene for lokalsamfunnet til å utgjøre 45 millioner kroner årlig. Det tilsvarer 38 årsverk og gir omlag en halv milliard i tapt verdiskapning for lokalsamfunnet i løpet av bare 10 år. 

Det er viktig at Bane NOR tar naturressursene på alvor og kartlegger konsekvensene Stålaker-korridoren har for disse.

Stålåker-korridoren vil gå gjennom Lett-Tak sin bedrift på Hegdal i Larvik. I verste fall vil dette føre til at Lett-Tak flytter bedriften ut av byen. Under utbyggingen av den nye jernbanen kan det hende at Lett-Tak må redusere bemanningen med over 50 prosent. 

Ansatte på de to bedriftene er bekymret for jobben sin og hva slags konsekvenser dette kan gi for lokalsamfunnet. 

 

Trasévalget skal tas i juni, og vi i Fellesforbundet avdelingen 7 håper politikerne og Bane NOR vil tenke seg nøye om, og velge «Verningenkorridoren» som det beste alternativet for jernbanetraséen. 

Vi sendte en høringsbrev til Formannskapet i Larvik kommune angående jernbanetrasen. Du kan lese det her.