Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Enda bedre innboforsikring

Medlemmer har Norges beste innboforsikring inkludert i medlemskapet. Fra nyttår blir forsikringen enda bedre.

Voksen og barn sitter ved bord
Redusert egenandel og bedre dekning av elsykkel er bare noen av endringene i innboforsikringen gjennom LOfavør. Foto: LOfavør

1. januar 2021 kommer det vilkårsendringer på forsikringen din, som du bør få med deg. Her er en oversikt over de viktigste endringene og hva det vil si for deg.

Forbedringer

  • Egenandelen ved skade reduseres fra 3 000 kroner til 2 000 kroner.
  • Utvidede forsikringssummer på enkelte dekninger, blant annet sykkel (el-sykkel) som øker til 40 000 kroner.
  • Medlemmer med jobb på båt, om bord i fly og på oljerigger får utvidet dekningen på løsøre til å gjelde i hele verden (punkt 4.10). Skaden må skje om bord i båten, i flyet eller på riggen.

Øvrige endringer

  • Det trekkes både aldersfradrag og egenandel i forsikringsoppgjøret.
  • Rettshjelp i forbindelse med saker som føres for Finansklagenemda erstattes med inntil 15 000 kroner. Utgifter til saker som føres for forliksrådet/jordskifte erstattes med inntil 25 000 kroner.

Mer om egenandel

Forsikringen skal dekke ditt økonomiske tap, med et fratrekk av en egenandel. Reduksjonen i egenandel på 1 000 kr som nå blir gjeldende, omfatter den generelle egenandelen som blant annet inkluderer skader og verditap som følge av innbrudd, brann, vannlekkasje og tyveri i hjemmet.

Med hensyn til egenandelen, er det også viktig å være klar over at i de tilfeller der flere personer i samme husstand har LOfavør Innboforsikring, fratrekkes ikke egenandel ved skader.

Studenter og lærlinger har heller ingen egenandel, og egenandelen for skade på mobiltelefon er fortsatt 1 000 kr.

Aldersfradrag

Aldersfradraget trekkes i enkelte tilfeller for å beregne det faktiske økonomiske tapet ved skader. Trekket baserer seg på flere faktorer, som gjenstandens alder, levetid og slitasje.

Dersom du har en fem år gammel laptop, har verdien sunket i takt med årene du har hatt glede av den, og det er den gjenstående levetiden som blir erstattet.

Les mer om endringene på innboforsikringen