Hopp til hovedinnhold

Gammel artikkel!

Denne artikkelen er mer enn 1 år gammel.

Forslag til ny avtale på Riksavtalen

Forslaget sikrer et lønnstillegg og likebehandling ved forskuttering av sykelønn. – Nå er det opp til medlemmene å avgjøre om dette er godt nok, sier forhandlingsleder Clas Delp.

Forbundssekretær Clas Delp.
– Vi ble både skuffet og overrasket over at arbeidsgiverne ønsket å bruke krisen til å svekke arbeidstakernes rettigheter, sier Clas Delp. Foto: John Trygve Tollefsen

I meklingen på Riksavtalen kom Fellesforbundet og NHO Reiseliv fram til et forslag Fellesforbundets forhandlingsutvalg har valgt å sende på uravstemning. Det blir dermed ikke streik innen hoteller, restauranter, kantiner og cateringbedrifter.

– Vi har fått gjennomslag i tråd med frontfaget, men det er liten tvil om at dette oppgjøret reflekterer at det er en krise i store deler av bransjen, sier Fellesforbundets forhandlingsleder Clas Delp.

Mange deler av bransjen er hardt rammet av koronakrisen, og en stor andel av de 7500 medlemmene er permitterte. Fellesforbundets forhandlingsdelegasjon sender nå resultatet ut på uravstemning.

– Vi skal ikke legge skjul på at dette er langt unna våre opprinnelige krav. Samtidig ønsker vi ikke å ta en beslutning om konflikt uten å ha lyttet til bredden av medlemsmassen. Derfor går vi til det uvanlige skrittet å sende ut resultatet uten en klar anbefaling, sier Delp.

 

Forsvar av avtalen

Fellesforbundet gikk til forhandlingene med ønske om å heve lønna, spesielt for de lavtlønnede i bransjen. Forbundet ønsket også å få nye bestemmelser som regulerer den utstrakte bruken av "ekstrahjelp" i bransjen.

Flere hoteller bekrefter at opp mot én tredjedel av de som jobber i hotellene er tilkallingsvikarer eller ekstrahjelp, med uforutsigbar arbeidstid og lønn.

– Våre krav ville utviklet Riksavtalen for framtiden. Vi mener hele bransjen vil tjene på tryggere ansatte, med ordnet arbeidstid og lønn, som får utviklet sin kompetanse og blir værende i jobben, sier Delp.

Forhandlingslederen sier det tidlig ble klart at de måtte kjempe for å forsvare Riksavtalen.

– Vi mener arbeidsgiverne burde kommet oss i møte. I stedet opplevde vi en arbeidsgiverside som gikk til angrep på ting som allerede ligger i Riksavtalen. Vi ble både skuffet og overrasket over at arbeidsgiverne ønsket å bruke krisen til å svekke arbeidstakernes rettigheter.

Forhandlingslederen lister opp kravene arbeidsgiver tok med seg inn forhandlingene:

  • Arbeidsgiver ville fjerne tillitsvalgtes forhandlingsrett i utarbeiding av vaktlister.
  • Arbeidsgiver ville ha utvidet adgang til delte skift, med arbeidsdager som ikke henger sammen.
  • Arbeidsgiver ville begrense tillitsvalgtes evne til å beskytte arbeidstakere mot brutalisering av arbeidstid og vaktordninger.
  • På høyfjellshotellene ønsket arbeidsgiverne å kunne dele opp arbeidsdagen i et ubegrenset antall skift, om så fra tidlig morgen til sen kveld.

Gir seg ikke på ekstrahjelpene

Selv om arbeidsgiverne ikke ønsker å bedre situasjonen for ekstrahjelpene, sier Clas Delp at Fellesforbundet vil ta kampen for denne gruppen.

– Vi vil nå jobbe langs andre spor for å sikre at flest mulig får fast stilling og ikke må jobbe på tilkalling. Det gjelder å følge opp juridisk de bestemmelsene som gjelder i dag, og å skolere våre tillitsvalgte i denne problematikken, sier han og legger til:

– Vi vil også jobbe for politiske endringer. Vi kan ikke akseptere at hotellene blir løsarbeidersamfunn, slår Clas Delp fast.

Det er bare halvannet år til nye tarifforhandlinger på Riksavtalen. Forhandlingslederen sier arbeidsgiverne kan se fram til harde slag når partene møtes under mer normale omstendigheter.

– Vi har veldig mye å ta igjen. Nå skal vi komme oss gjennom krisen, mens vi vi organiserer flere kolleger og bygger sterke lag inn mot neste lønnsoppgjør i 2022.

 

Resultatene oppsummert:

Økonomi:

  • Det gis et generelt tillegg på kr 0,50 pr time individuelt og på satser fra 1. april 2020
  • Det gis et garantitillegg på kroner 1,40 pr time fra 1. april 2020. Disse fordeles med kroner 1,22 på minstelønnssats, og regulering av kvelds-, natt- og helgetillegg med 2,2 prosent.

Kompetanse:

  • Partene skal sammen arbeide for at bransjeprogrammet for reiseliv blir videreført etter koronakrisen.

Likestilling:

  • Fellesforbundet og NHO Reiseliv understreker viktigheten av et aktivt og målrettet arbeid for likestilling og for å hindre diskriminering. Fellesforbundet og NHO Reiseliv minner partene lokalt om viktigheten av at de gjennom aktivt partssamarbeid tar i bruk likestillings- og diskrimineringsloven.

Forskuttering av sykepenger:

  • Forskuttering av sykepenger likestilles. Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstaker i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger.

Protokoll og stemmemateriell